Til innhold

Byggesøknad for terrasse , platting, veranda eller balkong

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Hva du kan gjøre, kommer an på hva som gjelder for eiendommen. Se hva som gjelder for eiendommen din.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng. (slike terrasser og plattinger omfattes ikke av avstandskravet, og kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter)
  • verandaen er inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Verandaen må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen
  • tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (hvor nær du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei)
  • tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • terrassen/plattingen er under 50 kvadratmeter
  • verandaen er mellom 15-50 kvadratmeter og bygges eller rives på enebolig, tomannsbolig eller mindre rekkehus

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter.
  • du skal bygge eller rive en takterrasse.
  • du skal bygge eller rive en balkong.

Søk med hjelp fra fagfolk