Byggesøknad for terrasse, platting, veranda eller balkong

Terrasse/platting

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.

Sjekk om du må søke for å bygge terrasse eller platting.

Veranda

Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.

Sjekk om du må søke for å bygge veranda.

Balkong

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Skal du bygge eller rive en balkong, må du søke med hjelp fra fagfolk.

Skal du endre på en eksisterende balkong? Sjekk om du må søke.

Takterrasse

Takterrasse er et oppholdsareal uten overdekning på et flatt tak. Takterrasse blir også kalt altan. En takterrasse kan være på et hus med saltak og flatt tak, og den har et rekkverk.

Skal du bygge eller rive en takterrasse, må du søke med hjelp fra fagfolk.

Skal du endre på en eksisterende takterrasse? Sjekk om du må søke.