Må du søke om solcelle- eller solfangeranlegg?

Ønsker du å sette opp et solcelle- eller solfangeranlegg (solenergianlegg), kan det hende du må søke om det.

Oslo kommune ønsker at flere skal produsere sin egen strøm og hente varme til oppvarming av hus fra sola. Vi har derfor laget denne veilederen slik at det er enklere å få avklart om du må søke om byggetillatelse. En søknad sikrer at anlegget tilfredsstiller tekniske og visuelle krav, og sørger for at hensynet til naboer ivaretas.

Du kan søke om støtte til solenergianlegg. Du finner mer informasjon om det i veilederen nedenfor. Du bør først avklare om du må søke om byggetillatelse, og om du får tillatelse, før du søker om støtte.

Sjekk om du må søke om oppføring av solcelle- eller solfangeranlegg

Solkart

I solkartet kan du se hvor mye energi du kan produsere på eiendommen din.