Byggesøknad for små endringer innendørs

Må du søke?

Noen endringer og reparasjoner innendørs må du søke om. Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må søke eller ikke.

Sjekk om du må søke

Du trenger ikke sende byggesøknad om å

  • sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle
  • skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom
  • installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget
  • installere kjølerom
  • installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg

Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • du skal gjøre andre små endringer innendørs enn nevnt i listen over.

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner og/eller bryter brannceller.

Søk med hjelp fra fagfolk