Byggesøknad for å endre fasaden

Hva vil det si å endre fasade?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel omfatte:

  • vinduer: bytte, sette inn i yttervegg, tak, loft eller kjeller
  • dører: bytte, sette inn i yttervegg eller kjeller
  • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
  • tak: skifte eller etterisolere
  • balkong: bygge inn balkong med glass, bygge, rive eller utvide balkong
  • montering av varmepumpe, markise eller skilt

Sjekk om du må søke for å endre fasade

Skal du endre bruken av et rom?

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.