Til innhold
Må du sende byggesøknad?

Byggesøknad for bod, uthus, veksthus eller dukkestue

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for bod, uthus, veksthus og dukkestue. Det er egne regler i Nordstrandskråningen.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Disse tiltakene er frittliggende bygninger for oppbevaring av blant annet utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig.

Må du søke?

Noen frittliggende bygninger må du søke om. Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må søke eller ikke.

Sjekk om du må søke

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
  • det er over 1 meter til nabogrensen
  • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt)  Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.
  • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
  • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
  • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din (finn ut hvor mye du har lov til å bygge i kundesenteret eller i planinnsyn)
  • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
  • bygningen oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du i Kartverkets nettløsning «Rett i kartet».

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse.

Søk med hjelp fra fagfolk