Byggesøknad for oppdeling eller sammenslåing av boliger

Hvis du skal dele opp eller slå sammen boliger, kan du ikke søke selv. Du må du søke med hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Rollene i byggesaken (PDF, 713 kb)

Det kan være aktuelt å opprette et sameie, eller reseksjonere/slette et eksisterende sameie. I en seksjoneringssak fordeler man eksklusiv bruksrett til deler av bygningen og eventuelt til grunn på eiendommen, mens den fysiske oppdelingen eller sammenslåingen behandles i en byggesak.