Må du sende byggesøknad?

Byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva er forskjellen?

  • Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.
  • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
  • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Påbygg og kjeller

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge eller rive et påbygg, eller underbygge en eksisterende bygning.

Søk med hjelp fra fagfolk

Tilbygg

Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må sende byggesøknad for tilbygg eller ikke.

Sjekk om du må søke

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen
  • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei)
  • bygningen blir oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Veileder for unntatt søknadsplikt for tilbygg.

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at den føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du i Kartverkets løsning «Rett i kartet».

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter

Søk med hjelp fra fagfolk