Byggesøknad for bolig

Se hva som gjelder for din eiendom

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Se hva som gjelder for din eiendom.

Enebolig, tomannsbolig eller rekkehus

Oppføring og riving av enebolig, rekkehus, fritidsbolig og andre ordinære boligtyper kan du ikke søke om på egen hånd. Du må søke med hjelp av fagfolk.

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må søke for deg. Prosjektering og utførelse skal gjøres av fagfolk som du selv engasjerer og inngår avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Vil du vite mer om rollene i byggesaken? Se veilederen vår (PDF).

Mikrohus

Mikrohus er små, frittstående hus som kan være forankret i bakken, stå på tilhenger eller på hjul.

Sjekk om du må søke om å sette opp et mikrohus i veiviseren til Direktoratet for byggkvalitet.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • mikrohuset ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn to måneder.

Merk at dersom mikrohuset skal flyttes innenfor et område over tid, kan dette vurderes som permanent plassering.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

 • mikrohuset ikke skal plasseres for et lengre tidsrom enn to år

Eller mikrohuset

 • har et bruksareal på inntil 30 kvadratmeter
 • kun består av én boenhet
 • kun består av én etasje
 • ikke har kjeller
 • ikke overstiger en høyde på 4,5 meter
 • ikke har pipe eller skorstein

Merk at alle punktene i andre punktliste må være oppfylt. I tillegg må et slikt mikrohus

 • kun brukes til boligformål og ha stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett på inngangsplanet.
 • Plasseres på en eiendom som er bebygd fra før. Eiendommen er bebygd hvis det for eksempel er en boligbygning på eiendommen fra før. Står det kun en campingvogn, skur eller garasje der, regnes eiendommen som ubebygd.
 • følge kravene i plan- og bygningsloven når det gjelder for eksempel plassering, løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering. Mikrohus er allikevel unntatt fra en rekke krav. Du finner kravene som gjelder for mikrohus i TEK17 § 1–2 annet ledd.
 • følge bestemmelsene i arealplanene. Du finner bestemmelsene som gjelder for din eiendom i planinnsyn.

Søk på egen hånd.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • du skal plassere et mikrohus for et lengre tidsrom enn to år

Og ett eller flere av punktene under gjelder for ditt mikrohus

 • mikrohuset har et bruksareal på mer enn 30 kvadratmeter
 • mikrohuset består av flere boenheter
 • mikrohuset består av flere etasjer
 • mikrohuset har kjeller
 • mikrohuset overstiger en høyde på 4,5 meter
 • mikrohuset har pipe eller skorstein

Merk at kravene i TEK17 og bestemmelsene i arealplanene gjelder.

Søk med hjelp av fagfolk.

Campingvogn

Det er tillatt å oppbevare og parkere en campingvogn som ikke brukes som bolig på bebygd bolig- eller fritidseiendom. Dette forutsetter at det ikke er begrensninger i arealplanene for eiendommen. Du finner bestemmelsene i planinnsyn.

Hvis en campingvogn skal brukes som permanent bolig må du søke om å plassere den på eiendommen på samme måte som med et mikrohus.