Byggesøknad for skilt eller reklame

Hva du kan gjøre, kommer an på hva som gjelder for din eiendom. Dette finner du i planinnsyn eller ved å kontakte Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Alle skilt må settes opp i tråd med Skilt- og reklameplanen (PDF 4,8MB)

Alle skilt på bevaringsverdige bygg må settes opp i tråd med veileder for skilt- og reklamebruk på bevaringsverdige fasader.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
  • du skal bare sette opp ett virksomhetsskilt
  • det nye skiltet skal erstatte et eksisterende skilt som er godkjent av kommunen

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller er inntil 3,5 meter høy og inntil 1,5 meter bred montert frittstående i terrenget

Vær oppmerksom på følgende:

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. Eksempelvis regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
  • du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
  • skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter

Søk med hjelp fra fagfolk