Byggesøknad for å beskjære eller felle tre på privat eiendom

Vi har ansvar for å bevare byens naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser.

Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Eksempler på planer der du må ha tillatelse for å felle større trær

  • småhusplanen (S-4220)
  • nordstrandsskråningen (S-4644 og S-4645)
  • reguleringsplan for Huk aveny (S-4726)

Hvordan dispensasjon blir vurdert og hva som må sendes inn av dokumentasjon, er beskrevet i småhusplanens veileder side 20, «Dispensasjonssøknad om trefelling utenfor byggesak».

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Se bestemmelsene for din eiendom i Hva gjelder for eiendommen

Beskjære trær

Du trenger ikke søke for å beskjære trær som er vernet i reguleringsplanen. Beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist). En arborist vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Andre bestemmelser

Det er ikke bare reguleringsplanen som gir føringer for om du kan felle trær på privat grunn eller ikke.

Slik søker du om tillatelse

Først må du sende nabovarsel.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon. Søknadsskjema om dispensasjon utenom byggesak (logg inn).

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Priser og behandlingstid

Ved fare

Er du bekymret for at et tre på eiendommen din utgjør en fare for omgivelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med en trepleier/arborist. Trepleieren kan vurdere tilstanden til treet. Dersom trepleieren kan dokumentere at treet må felles raskt, vil vi kunne prioritere dispensasjonssøknaden din raskere.

Du bør sikre området rundt treet i påvente av at vi behandler søknaden.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 23 49 10 00.

Hvis treet på eiendommen din utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.

Trepleiere

Vi anbefaler å bruke sertifiserte trepleiere (arborister) ved tilstands- og risikovurdering, beskjæring, taksering og rådgivning.

Finn trepleier.

Kommunal grunn

Les om å felle eller beskjære trær på kommunal grunn.