Beskjære eller felle tre på kommunal grunn

Om tjenesten

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få beskåret eller fjernet trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven.

Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Slik søker du

  1. Skriv en begrunnet søknad.

  2. Legg ved relevant dokumentasjon.

  3. Oppgi om du ønsker å felle eller beskjære treet for egen regning.

    Oslo kommune har ikke ansvaret for fellings- eller beskjæringsarbeidet dersom du gjør det for egen regning.

  4. Send søknaden og relevant dokumentasjon.

    Søknad og dokumentasjon sendes til:

    Kontakt Bymiljøetaten hvis du har spørsmål om søknaden.

Ved innvilget søknad

Finn en trepleier for hjelp med å felle treet.

Meld fra om feil og mangler

Meld fra om trær på kommunal grunn du mener er i veien eller til fare.

Hvis treet utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.