Priser for byggesak

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret vil normalt være mellom 5 410 og 27 060 kroner for byggetiltak som du kan søke om selv. I vår gebyrkalkulator kan du regne ut prisen.

Grunngebyret for saksbehandling inkluderer ferdigattest, men det påløper et administrasjonsgebyr for selve saksbehandlingen av ferdigattesten. Dersom ferdigattesten gis mer enn fem år etter at byggetillatelsen er gitt, er det en tilleggssats for behandling av ferdigattest.

Hva du søker om, får betydning for gebyret. Det får også betydning for gebyret om du sender byggesøknaden gjennom elektroniske søknadsportaler (billigere) eller på papir eller e-post (dyrere).

Tilleggsgebyrer

Fravik og dispensasjoner

  • Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk: 10 820 kroner per fravik i tillegg til gebyret for selve byggesøknaden
  • Dispensasjon fra lov eller forskrift: 8 420 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon fra kommune- og reguleringsplan: 12 020 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon for felling av tre/trær: 9 620 kroner per søknad
  • Dispensasjon for felling av tre, der treet er dokumentert dødt eller utgjør en åpenbar fare for omgivelsene: 1 200 kroner per søknad
  • Dispensasjon fra reglene om avstand til vei, eller opparbeidelse av vei: 4 810 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen (100-metersbeltet langs sjø og vassdrag): 24 050 kroner per dispensasjon

Uten tillatelse

Hvis du søker om et tiltak som er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 50 prosent av det samlede gebyret i saken.

Gebyrforskrift

Priser for alle plan- og byggetjenester finner du i gebyrforskriften.