Skal du bygge, rive eller endre?

Priser for byggesak

Høring om gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for plan-, bygg- og eiendomssaker i Oslo er sendt ut på høring.

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret er på 8590 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer vår behandling av søknaden om ferdigattest.

Tilleggsgebyrer

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 12 260 kroner per behandlet søknad.

Søker du om dispensasjon fra reglene om avstand til vei, koster dette 5390 kroner per behandlet søknad.

Uten tillatelse

Hvis du søker om et tiltak som er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 50 prosent av fullt gebyr.  

Felling av trær i strid med reguleringsplanen

Søker du om dispensasjon for felling av trær utenom en byggesak, koster dette 6130 kroner uavhengig av hvor mange trær du ønsker å felle.

Gebyrforskrift

Priser for alle plan- og byggetjenester finner du i gebyrforskriften.