Til innhold
Skal du bygge, rive eller endre?

Priser for byggesak

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret er på 8310 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer vår behandling av søknaden om ferdigattest.

Tilleggsgebyrer

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 11 860 kroner per behandlet søknad.

Søker du om dispensasjon fra reglene om avstand til vei, koster dette 5210 kroner per behandlet søknad.

Uten tillatelse

Hvis du søker om et tiltak som er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 50 prosent av fullt gebyr.  

Felling av trær i strid med reguleringsplanen

Søker du om dispensasjon for felling av trær utenom en byggesak, koster dette 5930 kroner uavhengig av hvor mange trær du ønsker å felle.

Gebyrregulativ

Priser for alle plan- og byggetjenester finner du i gebyrregulativet.