Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret er mellom 3 960 og 25 430 kroner for byggetiltak som du kan søke om selv.

Gebyret inkluderer vår behandling av ferdigattest, hvis ferdigattesten gis innen 5 år etter at byggetillatelsen ble gitt.

Hva du søker om får betydning for gebyret. Det får også betydning for gebyret om du sender byggesøknaden gjennom elektroniske søknadsportaler (billigere) eller på papir eller e-post (dyrere).

Tilleggsgebyrer

Fravik og dispensasjoner

  • Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk: 10 170 kroner per fravik i tillegg til gebyret for selve byggesøknaden
  • Dispensasjon fra lov eller forskrift: 7 910 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon fra kommune- og reguleringsplan: 11 300 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon for felling av tre/trær: 9 040 kroner per søknad
  • Dispensasjon for felling av tre, der treet er dokumentert dødt eller utgjør en åpenbar fare for omgivelsene: 1 130 kroner per søknad
  • Dispensasjon fra reglene om avstand til vei, eller opparbeidelse av vei: 4 520 kroner per dispensasjon
  • Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen (100-metersbeltet langs sjø og vassdrag): 22 600 kroner per dispensasjon

Uten tillatelse

Hvis du søker om et tiltak som er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 50 prosent av det samlede gebyret i saken.

Gebyrforskrift

Priser for alle plan- og byggetjenester finner du i gebyrforskriften.