Nabovarsel i byggesaker

Før du søker om å bygge noe på en eiendom, må du som hovedregel varsle naboer.

Du trenger ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt, for eksempel når du kun skal gjøre endringer inne, eller gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom.

Hva skal nabovarselet inneholde?

 • Du må beskrive hva du skal gjøre og hvordan det vil påvirke naboenes interesser.
 • Du må legge ved situasjonskart hvor du har tegnet inn alt som skal bygges. I noen tilfeller må du også ha fasadetegninger og snittegninger.
 • Du må opplyse om eventuell dispensasjon fra regeleverket.

Les mer om hva du trenger av dokumenter i et nabovarsel.

Hvem må du varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere, det vil si eiere eller festere av:

 • eiendommer som har felles grense med din eiendom
 • eiendommer som grenser til eiendommen din i ett punkt
 • eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Lag naboliste og send nabovarsel

Du kan bruke vår nabovarseltjeneste for å varsle naboene digitalt. Hvis du ikke vil varsle digitalt, se lenger ned på siden hvordan du går fram.

I den digitale nabovarseltjensten kan du:

 • finne naboene som skal varsles
 • lage nabovarsler (beskrive tiltaket, legge ved nødvendige dokumenter)
 • sende varselet direkte til naboene i Altinn
 • få kvittering i Altinn når naboene er varslet
 • motta eventuelle merknader fra naboene i din meldingsboks i Altinn
 • lage dokumentene som skal ligge ved byggesøknaden din når du sender den inn til oss

Lag nabovarsel (logg inn)

Sjekk at alle naboer har fått varsel

Det kan ta noe tid før alle naboene har mottar varselet i Altinn. Du får en kvittering i Altinn når varslingen er gjennomført.

Hvis noe har gått galt, vil dette komme frem på kvitteringen. Se gjennom kvitteringen så snart den er tilgjengelig.

Hvis noen naboer ikke har mottatt varselet i Altinn, må du varsle disse naboene på e-post, med rekommandert post eller ved å levere det personlig. Naboene som varsles på denne måten, må også fylles inn i blanketten «Kvittering for nabovarsel».

Hvis du ikke vil sende digitalt nabovarsel

Les mer hvordan du går frem og finn blankettene du trenger hos Direktoratet for byggkvalitet

Merknader til nabovarsel

Når du har sendt nabovarsel, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg.

Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. Hvis du har varslet digitalt, kan naboene også sende merknadene direkte til meldingsboksen din i Altinn.

Les mer om merknader til nabovarsel.

Samle det du trenger til byggesøknad

Når du etter hvert sender byggesøknad, må du legge ved:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser hvem som har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene og kommentarene dine til dem
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Hvis du har varslet digitalt, finner du kopi og kvittering i meldingsboksen din. I andre tilfeller må du bruke blanketter «Opplysninger gitt i nabovarsel» og «Kvittering for nabovarsel» fra Direktoratet for byggkvalitet.

Varselet er gyldig i ett år fra du sendte det.

Slik sender du byggesøknad på egen hånd.