Til innhold

Send merknad til nabovarsel

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende dem til naboen eller naboens ansvarlige søker, eventuelt med kopi til Plan- og bygningsetaten. Naboen eller ansvarlig søker plikter å videresende dine bemerkninger til oss.

Sjenanse og utsyn er noe mange protesterer på. Kommunen vurderer protestene med hensyn til hvilken grad av sjenanse tiltaket medfører for naboene Dersom tiltaket til naboen er i tråd med reguleringsplanen, lover og forskrifter og det er få muligheter for en alternativ plassering av tiltaket på tomten, skal tiltaket være til stor sjenanse for naboene før kommunen har mulighet til å avslå søknaden.

Eventuell kopi til Plan- og bygningsetaten sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no eller Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo.