Byggesøknad for bad eller kjøkken

Noen endringer på bad eller kjøkken kan du gjøre uten å søke. I andre tilfeller må du søke med hjelp av fagfolk. Her kan du sjekke hva som gjelder for din situasjon.

Sjekk om du må søke

Er rommet godkjent for varig opphold?

Om det ikke er det, må du søke om å endre bruken av rommet.