Til innhold

Byggesøknad for bad eller kjøkken

Må du søke?

Noen endringer på bad eller kjøkken må du søke om. Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må søke eller ikke.

Sjekk om du må søke

 

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

  • du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor samme bruksenhet eller branncelle.

Husk at rommet må være godkjent for varig opphold. Om det ikke er det, må du søke om å endre bruken av rommet.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • brannskillet brytes eller ved endringer i bærende vegg eller konstruksjon (brannskillet brytes som regel når sluk eller soilrør blir skiftet).
  • du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken.

Søk med hjelp fra fagfolk