Byggesøknad for bad eller kjøkken

Noen endringer på bad eller kjøkken kan du gjøre uten å søke. I andre tilfeller må du søke med hjelp av fagfolk. Her kan du sjekke hva som gjelder for din situasjon.