Finn gravens plassering

Du kan finne ut hvor en grav ligger ved hjelp av et gravnummer.

Slik leser du et gravnummer

Gravnummeret består av gravplassnummer, felt, rad og nummer (kolonne) - ofte angitt med punktum som skilletegn.

For eksempel leses gravnummeret 01.001.01.001 på denne måten:

01 = Vår Frelsers gravlund

001 = felt 1

01 = rad 1

001 = grav nummer 1

Oversikt over gravplassnumre
NummerGravplass
01Vår Frelsers gravlund
02Gamle Aker kirkegård
03Sørkedalen kirkegård
04Alfaset gravlund
05Grorud kirkegård
06Høybråten kirkegård
07Grefsen kirkegård
08Østre Aker kirkegård
09Helsfyr gravlund
10Østre gravlund
12Gamlebyen gravlund
13Bekkelaget urnelund
14Nordstrand kirkegård
15Klemetsrud kirkegård
16Vestre Aker kirkegård
17Ullern kirkegård
18Ris urnelund
19Voksen kirkegård
20Vestre gravlund
22Nordre gravlund

Dersom du ikke har gravnummer fra før, kan du kontakte Gravferdskontoret for å få tilvist grav.