Vestre gravlund

Om Vestre gravlund

Vestre gravlund ble anlagt i 1902 og er Norges største gravplass.

På et eget område på gravlunden ligger krigsgraver fra andre verdenskrig. Soldater fra Sovjetunionen, Nederland, Danmark, Norge, Sverige, Jugoslavia, Frankrike og USA er gravlagt her. Det er også en grav for ukjente soldater. Krigsgraven for det Britiske Samveldet ligger midt inne på gravplassen.

Alle kan gravlegges på Vestre gravlund

Det er ingen krav til soknetilhørighet. Det betyr at alle kan gravlegges på gravlunden.

Kommende gravferdsseremonier

Ulike gravtyper

Gravplassen har både kistegraver og urnegraver, en anonym minnelund og en barneminnelund.

Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Vestre gravlund (PDF)

Kapeller

Det er fire kapeller på Vestre gravlund.

Nye kapell

Nye kapell ligger ved Borgen T-banestasjon med inngang mot Sørkedalsveien, og har en kapasitet på 180 personer. Kapellet ble oppført i 1930 og ferdigstilt i 1937. Orgel og piano er tilgjengelig.

Gamle kapell

Gamle kapell ligger på baksiden av Nye kapell, med inngang mot gravlunden. I Gamle kapell er det plass til 130 personer. Orgel er tilgjengelig.

Kapellet i jugendstil ble oppført i 1908-1909.

Kapellet er midlertidig stengt i påvente av vernetiltak knyttet til freskene og glassmaleriene.

Krypten

Krypten er Vestre gravlunds minste kapell, med plass til 24 personer. Kapellet ligger under nye kapell med inngang på nordsiden av bygget. Orgel er tilgjengelig.

Gravlundskapellet

Gravlundskapellet ble oppført i 1902. Kapellet ligger midt inne på gravplassen og har en kapasitet på 130 personer. Orgel er tilgjengelig.

Slik kommer du deg til Vestre gravlund

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag

Parkering

Det er tre parkeringsplasser på Vestre gravlund. Den ene har innkjøring ifra Sørkedalsveien og de to andre fra Monolitveien. Alle parkeringsplasser har parkeringsavgift med parkeringsautomat.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 66
0369 OSLO