Helse og omsorg

Begravelser, gravplasser og kremasjoner

Råd ved pynting av grav

Vis miljøhensyn og velg komposterbar pynt. Bruk gravlys og unngå fakler – de kan ødelegge monumentene og starte brann. Rydd graven for løspynt som kan bli ødelagt om vinteren.