Helse og omsorg

Begravelser, gravplasser og kremasjoner

Vi fornyer alléen på Vår Frelsers gravlund

Vi planter 32 nye «Malus royalty» trær. Veibredden blir noe smalere i denne perioden. Vi gjør dette fordi nåværende trær er døende, og avgjørelsen er gjort i samråd med Byantikvaren.