Begravelser, gravplasser og kremasjoner

Råd ved pynting av grav

Vis miljøhensyn og velg komposterbar pynt. Bruk gravlys og unngå fakler – de kan ødelegge monumentene og starte brann. Rydd graven for løspynt som kan bli ødelagt om vinteren.

Urnenedsettelser utsettes

Urnenedsettelser og gravuttak i forbindelse med urnenedsettelser utsettes til etter påske, det vil si tirsdag 6. april på grunn av koronasituasjonen. De som ønsker urnenedsettelse uten at pårørende er til stede kan få det.