Begravelser, gravplasser og kremasjoner

Råd ved pynting av grav

Vis miljøhensyn og velg komposterbar pynt. Bruk gravlys og unngå fakler – de kan ødelegge monumentene og starte brann. Rydd graven for løspynt som kan bli ødelagt om vinteren.

Urnenedsettelser og uttak av urnegrav

Fra mandag 19. april er det igjen mulig å avtale tid for urnenedsettelse med pårørende til stede. Ta kontakt med Servicekontoret på 22 13 31 80 eller servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no.