Gravplassetaten

Tilbud og tjenester

Se alle våre tilbud og tjenester.

Litt om oss

Gravplassetaten hovedoppdrag er å sikre at Oslos innbyggere begraves med verdighet og respekt, ut fra deres tros- eller livssyn. Oslo har per i dag 20 gravplasser og ett krematorium på Alfaset.

Publikumshenvendelser

Servicekontoret

Servicekontoret kan blant annet hjelpe deg med spørsmål om feste (leie) av grav, priser for stell av grav og blomster.

E-post: servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no

Miljøarbeid

 • Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, etter hovedkontormodellen. Alle tjenestestedene har gyldig miljøfyrtårnsertifikat. Avdeling Bygg og anlegg er under sertifisering. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.
 • Gravplassetaten i Oslo jobber kontinuerlig med å legge til rette for ville, pollinerende insekter på gravplassene i Oslo. Dette har ført til en økning av humler, ville bier og sommerfugler på gravplassene våre.
 • Pollinatorvennlige stauder benyttes i fellesbed på alle gravplasser. På flere gravplasser er det i samarbeid med Oslotrær og ByKuben plantet trær og reetablert alleer.
 • Gresset klippes noe sjeldnere enn tidligere. Formålet er at blomster og gress skal blomstre før det klippes. Flere områder driftes som eng, og slåes en til to ganger i sesongen. Dette gir bedre vilkår for insekter og fugler.
 • Fossile gressklippere og annet håndholdt utstyr erstattes fortløpende med elektrisk. El-biler, el-sykler og el-gravemaskiner brukes i den daglige driften på gravplassene.
 • ByBi – Oslos urbane birøktere har plassert 44 bikuber med honningbier, fordelt på 8 gravplasser: Vestre gravlund, Voksen kirkegård, Gamle Aker kirkegård, Østre Aker kirkegård, Høybråten kirkegård, Østre Gravlund, Klemetsrud kirkegård, Nordstrand kirkegård og Gamlebyen gravlund.

Administrasjonen

Pressekontakt
Kommunikasjonsrådgiver Anne Lene Unhjem Røvde
Mobil
Direktør
Magne Mikal Hustavenes
Mobil
Avdelingssjef HR
Jonas Drag
Mobil
Avdelingssjef, økonomi
Elisabeth Kværner
Mobil
Avdelingssjef, avdeling gravplasser
Gro Kjenner
Mobil
Seksjonsleder krematorium
Anne-Margrethe Brøndelsbo
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 010.

Faktura til Oslo kommune.

Kontakt

Publikumshenvendelser - se kontaktinformasjon under "Servicekontoret".

Telefon
22 13 31 80
E-post
postmottak@gfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
PB 612 Løren
0507 OSLO
Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO

Telefontid

25. september — 1. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
2. oktober — 8. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
9. oktober — 15. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag