Vår Frelsers gravlund

Om Vår Frelsers gravlund

Vår Frelsers gravlund er et viktig kulturhistorisk monument. I forrige århundre var gravmonumentene en viktig del av velstående familiers ansikt utad. Både det enkelte monument og landskapets utforming, sier noe om samtidens smak gjennom nesten to århundrer.

Gravlunden ble anlagt i 1807, omtrent samtidig som begynnelsen til Norges voksende industrielle utvikling, og tatt i bruk sommeren 1808.

På Vår Frelsers gravlund finner du en unik samling av gravlagte historiske kvinner og menn, som betydde noe innenfor kultur, politikk, næringsliv og offentlig liv. Her ligger Ibsen, Bjørnson og Munch begravd bare noen meter fra hverandre. Arbeiderlederen Martin Tranmæl har funnet sin evige hvile ved siden av den konservative politikeren C. J. Hambro, mens rivalene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven har fått en liten kolle mellom seg.

Alle kan gravlegges på Vår Frelsers gravlund

Grav med gravminne på Vår Frelsers gravlund kan man få uavhengig av bosted i byen, men ikke før noen skal gravlegges. Det er kun urnebegravlelser på gravlunden.

Gjenbruksgravminner

Gravlunden har over 4500 bevaringsverdige gravminner som ikke blir fjernet etter festetiden for graven har gått ut. For å bevare gravlundens historiske særpreg er det ikke tillatt å sette opp gravminner i dagens design. Man kan overta en grav med påstående gravminne, hvor den gamle inskripsjonen er fjernet.

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Vår Frelsers gravlund (PDF, 1MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Akersbakken 32
0172 OSLO