Alfaset gravlund

Alfaset gravlund har i tillegg til kiste- og urnefelt, en anonym minnelund, felt for tilrettelagte kistegraver/retningsbestemt og egne felt for romfolket og for Islams Ahmadiyya.

På Alfaset tyske krigsgravplass finnes i tillegg til de gravlagte etter andre verdenskrig, også et antall tyske krigsgraver etter første verdenskrig. 3 209 falne er gravlagt på Alfaset tyske krigsgravplass.

Det er bygget en minnelund kalt «Alfasetparken». Nederst i parken står en skulptur av Nicolaus Wiederberg kalt «Silhuetter». Minnesmerket ble satt opp i juni 1999.

Parkering

Hovedparkeringsplassen ligger ved Nedre Kalbakkvei 99, like ved Alfaset kapell og Alfaset krematorium.

Parkering i Alfasetveien 5, ligger i tilknytning til retningsbestemte graver.

Se kart over gravlunden (PDF)

Les om valg av gravplass

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Nedre Kalbakkvei 99
1081 OSLO