Ris urnelund

Kirkegården ble innviet i 1957 og består av urner. Gravlunden har et minnesmerke over 46 krigsofre og en kvinnestatue i bronse utført av Per Palle Storm.

Gravtyper

Navnet minnelund og urnegraver.

Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Kart

Se kart over kirkegården (PDF, 0,5MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknader om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ekelyveien 17
0374 OSLO