Ris urnelund

Kirkegården ble innviet i 1957 og består av urner. Gravlunden har et minnesmerke over
46 krigsofre og en kvinnestatue i bronse utført av Per Palle Storm.

Ulike gravtyper

Navnet minnelund og urnegraver.

Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Ris urnelund (PDF, 0,5MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Ekelyveien 17
0374 OSLO