Nordre gravlund

På Nordre gravlund står krigsminnesmerket for kommunistpartiet NKP, utført av Odd Hilt, avduket i 1984. I tillegg finnes det flere krigsgraver her. I 2005 ble det satt opp stativ med steinplater som viser navnet på diakonisser som er gravlagt så tidlig at gravene er blitt slettet.

Ulike gravtyper

Navnet minnelund (det finnes ingen ledige graver), kiste- og urnegraver.

Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Nordre gravlund (PDF, 1MB)

Parkering

Parkeringsplass ved hovedadkomst, innkjøring ifra Kierschowsgate.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Kierschows gate 10
0462 OSLO