Voksen kirkegård

Voksen kirkegård ble innviet i 1992. Kirkegården er i dag på ca 236 mål, hvorav 90 mål er opparbeidet.

Ulike gravtyper

Kiste- og urnegraver.

Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Voksen kirkegård (PDF 0,8MB)

Parkering

Besøkende parkerer ved kirken, Jarbakken 7.

Driftsbygg

Levering til driftsbygg, Røahagan 54.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Jarbakken 7
0771 OSLO