Klemetsrud kirkegård

Klemetsrud kirkegård ligger i landlige omgivelser ved Maurtuveien i Bydel Søndre Nordstrand, sørøst i Oslo. Kirkegården har et areal på 65 mål og ble innviet i 1981.

Gravtyper

  • Tradisjonelle gravfelt med både kiste- og urnegraver
  • Flere kistegravfelt som er tilrettelagt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging
  • Navnet minnelund med fellesmonument for navnepåføring
  • Barneminnelund – for dødfødte barn og fostre

Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring ifra Maurtuveien.

Kart

Se kart over kirkegården (PDF, 0,5MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Maurtuveien
1291 OSLO