Klemetsrud kirkegård

Klemetsrud kirkegård ligger i landlige omgivelser ved Maurtuveien i Bydel Søndre Nordstrand, sørøst i Oslo. Kirkegården har et areal på 65 mål og ble innviet i 1981.

Ulike gravtyper

  • Tradisjonelle gravfelt med både kiste- og urnegraver
  • Flere kistegravfelt som er tilrettelagt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging
  • Navnet minnelund med fellesmonument for navnepåføring
  • Barneminnelund – for dødfødte barn og fostre

Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring ifra Maurtuveien.

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Klemetsrud kirkegård (PDF, 0,5MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Maurtuveien
1291 OSLO