Sørkedalen kirkegård

Sørkedalen kirkegård ble innviet samtidig med kirken i 1865. I 1963-1965 ble den gamle muren restaurert og nytt bårehus oppført. Granittbauta reist til minne om fire falne sørkedøler ble avduket i 1946.

Gravtyper

Kiste- og urnegraver.

Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Kart

Se kart over kirkegården (PDF, 0,5MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring ifra Sørkedalsveien.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Sørkedalen
0759