Grefsen kirkegård

Arealet på Grefsen kirkegård er 179,5 mål, samt Engebråten som er på 127,8 mål.
Eiendommene «Grefsenstuen» og «Utsikten» ble i 1899 kjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Opparbeidelsen av kirkegården ble påbegynt 1904, da sto også Grefsen gravkapell ferdig. I 1954 ble 129 mål av Engebråten regulert til kirkegård, innkjøpt av kommunen i 1964.

I nærheten av Grefsen menighetshus, (Glads vei 47) ligger en gravhaug fra 800–900-tallet. Den ligger innenfor området til den opprinnelige Grefsengården (senere Grefsen gård), som antas å være ryddet i eldre jernalder.

Ulike gravtyper

Anonym og navnet minnelund, urnegrav, skogsfelt, gravlegging i gravleggingskasse og kistegrav .
Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Parkering

Det er to parkeringsplasser på Grefsen kirkegård. Parkering ved hovedadkomsten ligger ved Kirkegårdsbakken, og den andre er ved Grefsen kapell med innkjøring fra Kapellveien.

Kart

Se kart over kirkegården (PDF)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Glads vei 49
0489 OSLO