Grefsen kirkegård

Grefsen kirkegård har adresse Glads vei 49, og ligger i bydel Nordre Aker. Arealet er på 179,5 mål, samt Engebråten som er på 127,8 mål. Eiendommene «Grefsenstuen» og «Utsikten» ble i 1899 kjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Opparbeidelsen av kirkegården ble påbegynt 1904, da sto også Grefsen gravkapell ferdig. I 1954 ble 129 mål av Engebråten regulert til kirkegård, innkjøpt av kommunen i 1964.

I nærheten av Grefsen menighetshus, (Glads vei 47) ligger en gravhaug fra 800–900-tallet. Den ligger innenfor området til den opprinnelige Grefsengården (senere Grefsen gård), som antas å være ryddet i eldre jernalder.

Parkering

Det er to parkeringsplasser på Grefsen kirkegård. Parkering ved hovedadkomsten ligger ved Kirkegårdsbakken, og den andre er ved Grefsen kapell med innkjøring fra Kapellveien.

Se kart over kirkegården (PDF)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Grefsen skogsfelt (urnegrav)

Grefsen skogsfelt er et urnefelt, med stellfrie urnegraver i et naturlig skogsfelt. Ved kremasjon blir avdødes aske lagt i en biologisk nedbrytbar urne og satt ned i jorden.

Området er omgitt av store trær, og skogbunnen består av lyng og bær. For å ivareta uttrykket i skogsfeltet er det visse begrensninger på gravsteiner og dekor.

Gravstein

Hver urnegrav har en ubearbeidet naturstein fra nærområdet, som kan benyttes til navn og minneord. Du kan velge mellom gravering, løse/støpte bokstaver og navneplate. Skriftfargen må være natur, hvit, svart, grønn eller gull, og navneplater skal ikke være større enn 20 x 10 cm.

Gravsteinen kan også erstattes med en annen ubearbeidet naturstein. Det bør da legges vekt på form, farge og størrelse, så den nye steinen i størst mulig grad harmonerer med omgivelsene. Gravsteinen kan maks ha disse dimensjonene: høyde 70 cm, bredde 75 cm dybde 60 cm, vekt 150 kg.

Den nye steinen kan enten graves delvis ned i bakken, eller legges på en singelseng.

Det er du som gravferdsansvarlig som eier og er ansvarlig for gravsteinen, og du må selv bestille og betale for navn og eventuelt minneord. Det samme gjelder om du vil erstatte den oppsatte gravsteinen med en ny gravstein.

Planter, lys og dekorgjenstander

Du kan ikke plante blomster eller sette ned fastmonterte dekorgjenstander på Grefsen skogsfelt. Det er heller ikke tillatt å bruke gravlys med åpen flamme, glasslykt eller fakler.

Blomstervaser til snittblomster foran gravminnet må være laget av uknuselig materiale. Vi rydder jevnlig bort visne blomster og løse pyntegjenstander.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Glads vei 49
0489 OSLO