Østre Aker kirkegård

Kirkegården ble innviet i 1860, og er senere utvidet flere ganger. Etter siste utvidelse i 1965 er kirkegården blitt noe redusert i størrelse på grunn av nye veier i området.

I 1970 ble minnelunden ved Østre Aker kirke anlagt med Marie Vigelands skulptur "Hvilende kvinne" som fellesmonument.

Ulike gravtyper

Anonym minnelund, kiste- og urnegraver.

Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring fra Ulvenveien.

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Østre Aker kirkegård (PDF 0,9MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Ulvenveien 114
0665 OSLO