Høybråten kirkegård

Kirkegården ble tatt i bruk i 1932, og er senere utvidet. På kirkegården står skulpturen "Hjort" av Ørnulf Bast fra 1963. I 1947 ble relieffsmykket granittbauta til minne om ni krigsofre avduket, utført av Dagfinn Hermansen.

Ulike gravtyper

Urne- og kistegrav (det tildeles ikke nye kistegraver).
Les mer om gravtyper.

Les hvem som kan gravlegges her

Kart

Se kart over kirkegården (PDF, 0,8MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Parkering

Det finnes to parkeringsplasser, en ved hovedadkomst som har innkjøring fra Bjørnheimveien og en med innkjøring fra Høybråteveien, ved Høybråten kirke.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminner sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Bjørnheimvn 9
1086 OSLO