Bekkelaget urnelund

Urnelunden ligger på et høydedrag mellom Ekebergsletta og Holtet, i bydel Nordstrand. Den ble etablert i 1937, og senere utvidet i 1963, 1967 og 1975. Området er skogspreget og er et flott sted for ro og ettertanke.

Ulike gravtyper

Her finnes det gravfelt med tradisjonelle graver plassert på rekke og rad, og graver som ligger fritt plassert i terrenget. I tillegg er det to minnelunder, en anonym minnelund som ble anlagt i 1993 med utsmykking av Nico Wideberg, og en navnet minnelund som ble etablert i 2012.

Les mer om ulike gravtyper.

Les om valg av gravplass i Oslo

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Bekkelaget urnelund (PDF 0,7MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Sandstuveien 15
1178 OSLO