Bekkelaget urnelund

Urnelunden ligger på et høydedrag mellom Ekebergsletta og Holtet, i bydel Nordstrand. Den ble etablert i 1937, og senere utvidet i 1963, 1967 og 1975. Området er skogspreget og er et flott sted for ro og ettertanke.

Her finnes det gravfelt med tradisjonelle graver plassert på rekke og rad, og graver som ligger fritt plassert i terrenget. I tillegg er det to minnelunder, en anonym minnelund som ble anlagt i 1993 med utsmykking av Nico Wideberg og en navnet minnelund som ble etablert i 2012.
Bekkelaget urnelund ble åpnet igjen for uttak av nye urnegraver fra 1. januar 2021.

Hvem kan gravlegges her?

Les om valg av gravplass i Oslo

Se kart over urnelunden (PDF 0,7MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Sandstuveien 15
1178 OSLO