Østre gravlund

Den unike søylealmalléen utgjør det mest i øyenfallende landskapsarkitektoniske trekket på
Østre gravlund. Den dobbeltaksede korsalléen er best synlig fra luften, men hvert enkelt tre er en studie i seg selv. Pionene som er plantet langs korsallèen, er også et syn når den blomstrer i juni.

Alle kan gravlegges på Østre gravlund

Det er ingen krav til soknetilhørighet. Det betyr at alle kan gravlegges på gravlunden.

Ulike gravtyper

  • Tradisjonelle gravfelt med både kiste- og urnegraver
  • Minnelund: anonym og navnet minnelund, i tillegg til en barneminnelund
  • Det Mosaiske Trossamfunn gravlund - Helsfyr gravlund

Kapeller

Det er to kapeller som ligger i samme funkisbygg fra 60- tallet. Kapellene heter
Lille og Store kapell.

Parkering

Parkeringsplass er ved hovedadkomsten fra Tvetenveien.

Se kart over gravlunden (PDF 1MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Prøvefelt (blomsterbed)

I kapellparken på Østre gravlund finner du Gravplassetatens prøvefelt for blomstrende planter.

Vi har plantet

  • ettårige planter
  • flerårige planter
  • planter som insekter liker
  • planter for tørre, våte, lyse og mørke forhold

Hvorfor lager vi et prøvefelt?

Vi ønsker å finne nye plantekombinasjoner som kan gi et større mangfold for insekter. I tillegg ønsker vi en større variasjon i beplantingen på gravplassene. På denne måten kan vi også finne ut hva vi kan tilby til de som ønsker stell av graven, i årene som kommer. Ser du et bed som du liker godt, kan du gjerne plante de samme plantene på ditt gravsted. Det er informasjon om hvilke planter som er plantet ved hvert bed. Om du ikke finner informasjon, kan du ta ta kontakt med en av våre ansatte, så hjelper vi deg.

Prosjekt Vannskrekk

I kapellparken på Østre gravlund finner du Vannskrekk 2030. Målet med prosjektet er å finne ut om Gravplassetaten klarer å kutte ut all bruk av drikkevann til vanning av gravlunden. Vi prøver ut en helt ny type gravminne som skal være selvforsynt med vann. I tillegg har vi gravd sensorer i jorda, som skal kunne si ifra når og hvis det må vannes, for at vanningen blir optimalisert.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Tvetenveien 7
0661 OSLO