Gamlebyen gravlund

Gamlebyen gravlund har ca 7000 graver, og 200 av gravene er bevaringsverdige. På et lite felt er det samlet sjømannsgraver, hvor Sjømannshjemmet har begravd sine egne. Gravlunden har en anonym minnelund for urnegraver med et fellesmonument. I 1972 ble det anlagt et eget
retningsbestemt gravfelt for tilrettelagte kistegraver.

Parkering

Parkeringsplassen liggger ved innkjøring fra Dyvekes vei.

Se kart over gravlunden (PDF 0,6MB)

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ekebergveien 4
0192 OSLO