Slektshistorie

Her finner du kilder du kan bruke for å finne opplysninger om din slekt.

Vi har kun digitalisert en liten del av arkivet. På vår lesesal kan du få hjelp til å finne og bruke byarkivets kilder som er nyttig for slektsforskning.

Folketellinger

Vi har nesten 800 meter med kommunale folketellinger fra Kristiania og Aker, hovedsakelig fra perioden 1899 til 1954. De fleste av disse er tilgjengelige på byarkivets lesesal.

Manntall Aker 1832-1843

Folketelling Kristiania 1883, 1899, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915 og 1916

Folketelling Aker 1917 og Kristiana 1923

Adressebøker

Adressebøkene baserer seg på opplysninger fra folketellingen i foregående år. Dvs. at dersom personer er funnet på en gitt adresse i for eksempel 1933, bør man derfor søke flere opplysninger i den kommunale folketellingen for 1932.

Adressebøker

Menighetsgrenser

Kart med menighetsgrenser i Kristiania fra 1911
Samlagsavstemningen i 1899 – menighetstilhørighet etter gate

Manntall

Stemmemanntall Kristiania 1913

Skattemanntall 1845

Skattemanntall 1814

Skatterestanse- register 1680

Fattigvesenet

Hjemstavnsregister

Kontoret for utsatte 3. avd

Individlister Prinds Christian Augusts Minde 1843-1867

Personhistoriske kilder

Borgerboka 1745-99

Gårdeierfortegnelse 1787 (Brannredskapsfortegnelse)

Diverse personhistoriske kilder

Menighetsgrenser 1911

Kildeomtaler

Folketellinger

Adressebok

Ligningsprotokoller

Fattigvesen