Adressebøker

Kristiania/Oslo
Den første adresseboka fra Kristiania vi kjenner er ”Christiania Veiviser” fra 1838. Dette er en liten liste med hovedpersonene i byens familier sortert på forbokstav. Den lille boka gir etternavn, initialene til fornavnet, yrke og adresse.

Adressebøker med omtrent samme oppsettet ble utgitt også i 1857, 1861, 1863, 1866, 1871, 1873, 1874 og 1877.
Fra og med 1879 til begynnelsen av 1990-tallet ble Kristiania adressebok utgitt hvert år. Boka har flere avsnitt, men de to viktigste er det alfabetiske navneregistret og gateregistret.

I navneregistret står hovedpersonene i alle husstander samt enkelte losjerende, hjemmeværende sønner og døtre - dersom disse er studenter eller i ”voksent” arbeid. Husmødre, lærlinger og skolebarn er ikke oppført. Innførslene er gjort alfabetisk og inneholder: Etternavn, fornavn (som regel bare det første), yrke (ofte med arbeidsgiver i parentes) og adresse. Små romertall bak nummeret angir etasjen. ”Bb” betyr bakbygning, ”Sb” sidebygning. Etter 1979 står alle personer over 20 år.

I gateregistret står alle gatene alfabetisk. For hvert hus kommer det en oversikt med gårds- og bruksnummer (fra og med 1960), eiendommens eier og en liste over beboere. Det er kun de som står i navneregistret som er innført her. Listene inneholder kun personenes navn, ikke yrke. Gateregistrene inneholder i nyere tid også en del takst- og grunnprisopplysninger. Etter 1979 er matrikkel- og takstopplysningene skilt ut i en egen avdeling.

Aker

Adressebøker for Aker er gitt ut i 1916/17, 1922, 1924/25, 1929, 1934/35 og 1937/38. Bøkene har kun et alfabetisk navneregister, og adressene kan ofte være vanskelige å stedfeste, f. eks. ”Villa Solli, V. Aker lpb” (landpostbud). Ved hjelp av et eiendomsregister i arkivet etter Aker ligningsvesen
er det mulig å finne ut hvilke adresse det dreier seg om.

Denne siden bruker cookies fra Google Analytics for måling av trafikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Lenke til YouTube Lenke til Facebook

Redaktør: Caroline Juterud

Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad