Gamle Aker kirkegård

Gamle Aker kirkegård omkranser Oslos eldste bygning, Gamle Aker kirke fra 1100-tallet. Under andre verdenskrig ble dronning Mauds sarkofag i all hemmelighet oppbevart i kirken.

Alle kan gravlegges på Gamle Aker kirkegård

Det er ingen krav til soknetilhørighet. Det betyr at alle kan gravlegges på kirkegården, enten
anonym minnelund eller urnegrav.
Les mer om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Gamle Aker kirkegård (PDF, 0,6MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Akersbakken 32
0172 OSLO