Ullern kirkegård

Kirkegården og kirken ble innviet i 1903, anlagt på eiendommen Holgerslyst. Kirkegården har blitt utvidet flere ganger, men ble noe redusert i 1960 årene av Ullernchauseèn og Ullernveien.

På kirkegården er det anlagt en liten minnelund. I 1947 ble det opprettet en granittgruppe til minne om 52 krigsofre, utført av Nic. Sciøll. I 1939 ble kirkens dåpssakristi ominnredet til gravkapell.

Parkering

Parkeringsplass ved Holgerslystveien.

Se kart over kirkegården (PDF, 0,7MB).

Les om hvem som kan gravlegges her

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gfe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gfe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ullernveien 28
0280 OSLO