Grorud kirkegård

Kirkegården er i dag på ca 30 mål og har ca 3000 graver.

Ulike gravtyper

Anonym minnelund, urnegrav og kistegrav (det tildeles ikke nye kistegraver).

Les om de ulike gravtypene.

Les om hvem som kan gravlegges her

Parkering

Parkeringsplass ved Grorud kirke, med innkjøring fra Pastor Blaauws vei.

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Grorud kirkegård (PDF 0,8MB)

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Grorudveien 8
0962 OSLO