Nordstrand kirkegård

Nordstrand kirkegård ble innviet sammen med kirken i 1866.
I 1954 ble arealet mellom Nordstrand kirkegård og Ekebergbanen omregulert til lekeplass.
Gravkammeret er privateid.

Les om hvem som kan gravlegges her

Ulike gravtyper

Urne- og kistegraver.

Les mer om gravtyper.

Kart

Se kart over kirkegården (PDF, 1,2MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring ifra Ekebergveien.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknader om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ekebergveien 232
1166 OSLO