Nordstrand kirkegård

Nordstrand kirkegård ble innviet sammen med kirken i 1866.
I 1954 ble arealet mellom Nordstrand kirkegård og Ekebergbanen omregulert til lekeplass.
Gravkammeret er privateid.

Les om hvem som kan gravlegges her

Ulike gravtyper

Urne- og kistegraver.

Les mer om gravtyper.

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Nordstrand kirkegård (PDF, 1,2MB)

Parkering

Parkeringsplass med innkjøring ifra Ekebergveien.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Ekebergveien 232
1166 OSLO