Vestre Aker kirkegård

Kirken og kirkegården ble innviet i 1855. Cirka 2 dekar av Kalvhaugen under store Ullevål ble innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Den eldste delen av kirkegården ligger nærmest kirken. Kirkegården er utvidet flere ganger, senest i 1998.

Ulike gravtyper

Kiste- og urnegrav.
Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Søk på gravlagte

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Se kart over Vestre Aker kirkegård (PDF 0,7MB)

Parkering

Parkeringsplassen er ved Vestre Aker kirke, med innkjøring ifra Ullevålsveien

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Besøksadresse:
Ullevålsveien 117
0359 OSLO