Vestre Aker kirkegård

Kirken og kirkegården ble innviet i 1855. Cirka 2 dekar av Kalvhaugen under store Ullevål ble innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Den eldste delen av kirkegården ligger nærmest kirken. Kirkegården er utvidet flere ganger, senest i 1998.

Gravtyper

Kiste- og urnegrav.
Les mer om gravtyper.

Les om hvem som kan gravlegges her

Kart

Se kart over kirkegården (PDF 0,7MB)

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.

Parkering

Parkeringsplassen er ved Vestre Aker kirke, med innkjøring ifra Ullevålsveien

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Tilbud og tjenester

På våre sider finner du informasjon om stell av grav, ulike gravtyper, priser og avgifter og kommende gravferdsseremonier i seremonilokaler som forvaltes av Gravplassetaten.

Du kan også finne gravnummer, avtalenummer og festeutløp, skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. I tillegg har vi en oversikt over Oslos gravplasser og hvem som kan gravlegges hvor.

Se alle våre tilbud og tjenester

Kontakt

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: postmottak@gpe.oslo.kommune.no Besøksadressen til servicekontoret er Karvesvingen 3, 0579 Oslo.

Kontaktperson
Servicekontoret
Telefon
22 13 31 80
E-post
servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Ullevålsveien 117
0359 OSLO
Besøksadresse:
Ullevålsveien 117
0359 OSLO