Søk på gravlagte i Oslo, finn gravnummer, avtalenummer og festeutløp

Søk på gravlagte i Oslo

Søk på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune

Gravlagte som er hentet fra historisk arkiv vises ikke med plassering, det vises kun hvilken gravplass og gravfelt graven lå på. Anonyme graver kommer ikke frem ved søk.

Slik leser du et gravnummer

Gravnummeret består av gravplassnummer, felt, rad og nummer(kolonne) angitt med punktum som skilletegn. For eksempel leses gravnummeret 01.001.01.001 på denne måten:

01 = Vår frelsers gravlund.
001 = felt 1.
01 = rad 1.
001= gravnummer 1.

Slik finner du festenummer og når feste utløper

Trenger du opplysninger for å fylle ut skjema i forbindelse med feste, gravnummer eller gravlagte, kan du søke på www.begravdeioslo.no.

Slektsforskning

Gravplassetaten har dessverre ikke mulighet å hjelpe deg med slektsforskning.
For å finne opplysninger om slekten din, les mer hos Byarkivet.

Gravplassnummer for gravplassene

Her ser du hvilket gravplassnummer de ulike gravplassene i Oslo har.
Følg lenker under for mer informasjon om og kart over gravplassene.

01: Vår Frelsers gravlund

02: Gamle Aker kirkegård

03: Sørkedalen kirkegård

04: Alfaset gravlund

05: Grorud kirkegård

06: Høybråten kirkegård

07: Grefsen kirkegård

08: Østre Aker kirkegård

10: Østre gravlund

12: Gamlebyen gravlund

13: Bekkelaget urnelund

14: Nordstrand kirkegård

15: Klemetsrud kirkegård

16: Vestre Aker kirkegård

17: Ullern kirkegård

18: Ris urnelund

19: Voksen kirkegård

20: Vestre gravlund

22: Nordre gravlund

Lenker

Kontakt Gravplassetaten

Valg av gravplass

Priser for stell av grav

Oversiktsside Begravelser og kremasjoner