Finn gravens plassering, gravnummer og festenummer

Du kan finne ut hvor en grav ligger ved hjelp av et gravnummer.

Hvis du ikke vet gravnummeret

Hvis du ikke har et gravnummer fra før, kan du søke på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune.

Hvis du vet gravnummeret

Gravnummeret består av gravplassnummer, felt, rad og nummer (kolonne) – ofte angitt med punktum som skilletegn.

Slik leser du et gravnummer

For eksempel leses gravnummeret 01.001.01.001 på denne måten:

01 = Vår Frelsers gravlund
001 = felt 1
01 = rad 1
001 = grav nummer 1

Gravplassnummer for gravplassene

Her ser du hvilket gravplassnummer de ulike gravplassene i Oslo har.

Følg lenker under for mer infomasjon om og kart over gravplassene.

01: Vår Frelsers gravlund

02: Gamle Aker kirkegård

03: Sørkedalen kirkegård

04: Alfaset gravlund

05: Grorud kirkegård

06: Høybråten kirkegård

07: Grefsen kirkegård

08: Østre Aker kirkegård

10: Østre gravlund

12: Gamlebyen gravlund

13: Bekkelaget urnelund

14: Nordstrand kirkegård

15: Klemetsrud kirkegård

16: Vestre Aker kirkegård

17: Ullern kirkegård

18: Ris urnelund

19: Voksen kirkegård

20: Vestre gravlund

22: Nordre gravlund

Slik finner du festenummer og når feste utløper

Trenger du opplysninger for å fylle ut skjema i forbindelse med feste, gravnummer eller gravlagte, kan du søke på www.begravdeioslo.no

Her kan du søke på gravlagte på gravplassene i Oslo kommune. Søket viser også hvilke graver som er festet sammen og når det er festeforfall på graven/gravstedet.

Slektsforskning

For å finne opplysninger om slekten din, se Byarkivet.