Privatisteksamen

Karakterer våren 2022 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2022 er nå tilgjengelige, og de finner du i Privatistportalen.

Kompetansebevis på avveie

Har du fått et kompetansebevis som tilhører en annen? Ikke åpne konvolutten, send den i retur. Legg den i en postkasse, eller lever den til Privatistkontoret.

Nye eksamensvakter og sensorer

Før hver eksamensperiode søker vi eksamensvakter og sensorer. Mer informasjon finner du her:

Informasjon til sensorer

Her finner du retningslinjer og maler for gjennomføring av eksamen.