Privatisteksamen

Privatisteksamen våren 2021

Vi planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener denne våren. Vi følger rådene fra helse- og utdanningsmyndigheter.

Vil du hjelpe oss med en enkel brukertest?

Det tar 5 minutter:)

Nye eksamensvakter og sensorer

Før hver eksamensperiode søker vi eksamensvakter og sensorer. Mer informasjon finner du her:

Informasjon til sensorer

Her finner du retningslinjer og maler for gjennomføring av eksamen.