Privatisteksamen

Husk å melde deg opp til privatisteksamen

Oppmeldingsperioden er fra 15. januar til 1. februar 2022.

Nye eksamensvakter og sensorer

Før hver eksamensperiode søker vi eksamensvakter og sensorer. Mer informasjon finner du her:

Informasjon til sensorer

Her finner du retningslinjer og maler for gjennomføring av eksamen.