Kompetansebevis og vitnemål etter privatisteksamen

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Eksamensplanen er tilgjengelig i Privatistportalen

Dersom du tidligere har vært innlogget og notert eksamenssted og seksjon, kan det hende det nå er endringer.

Når trenger du kompetansebevis?

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen. Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du vil oppdatere vitnemål med privatistkarakterer og din tidligere videregående skole ikke har tilgang til privatistkarakterer.
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve

Les om kompetansebevis etter fagopplæring

Alle andre privatister

Hvem får kompetansebevis i posten?

Kompetansebevis sendes hvert semester til alle som har bestått privatisteksamen. Du trenger ikke å bestille kompetansebevis. På kompetansebeviset står alle fag du har tatt eksamen i ved Privatistkontoret i Oslo.

Kompetansebeviset sendes i posten i slutten av juni for vårsemesteret, og i løpet av januar for høstsemesteret. Du må derfor sjekke / oppdatere adressen i Privatistportalen slik at ditt kompetansebevis kommer til adressen du ønsker. Fristen for å oppdatere adressen er 1. desember (høst) og 1. juni (vår).

Kompetansebevis er et verdidokument og må sendes per post. Det er ikke mulig å få tilsendt kompetansebevis elektronisk eller via e-post.

Trenger du kompetansebevis på engelsk?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, for å få kompetansebeviset på engelsk.

Trenger du kompetansebevis og har ikke tatt eksamen dette semesteret?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, for å få kompetansebevis. For å lage kompetansebevis til deg, trenger vi ditt fulle navn, fødselsdato, adresse og hvilket skoleår du sist tok eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.

Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker.

Vitnemål

  • Du kan få tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen.
  • Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål.
  • Ønsker du å få utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, kan du kontakte din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Les mer om hvordan du kan få tilsendt vitnemål

Les om vitnemål etter fagopplæring