Kompetansebevis og vitnemål

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole.

Når trenger du kompetansebevis?

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen. Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve

Privatister som er elev på offentlig skole i Oslo

Din skole har ansvar for å utstede dokumentasjon til deg. Skolen har tilgang til alle karakter du har oppnådd som privatist i Oslo, og privatistkontoret sender ikke kompetansebevis til deg. Ta kontakt med skolen din for spørsmål om dokumentasjon eller vitnemål.

Alle andre privatister

Hvem får kompetansebevis i posten?

Kompetansebevis sendes hvert semester til alle som har bestått privatisteksamen og som ikke er elev ved en offentlig videregående skole i Oslo. Du trenger ikke å bestille kompetansebevis. På kompetansebeviset står alle fag du har tatt eksamen i ved Privatistkontoret i Oslo.

Kompetansebeviset sendes i posten i slutten av juni for vårsemesteret, og i midten av januar for høstsemesteret. Du må derfor sjekke / oppdatere adressen i Privatistportalen slik at ditt kompetansebevis kommer til adressen du ønsker. Fristen for å oppdatere adressen er 1. desember (høst) og 1. juni (vår). 

Kompetansebevis er et verdidokument og må sendes per post. Det er ikke mulig å få tilsendt kompetansebevis elektronisk eller via e-post.

Trenger du kompetansebevis på engelsk?

Send oss en e-post for å få kompetansebeviset på engelsk. Merk e-posten med "til Privatistkontoret".

Trenger du kompetansebevis og har ikke tatt eksamen dette semesteret?

Send oss en e-post for å få kompetansebevis selv om du ikke har tatt eksamen dette semesteret. Merk e-posten med "til Privatistkontoret". I e-posten må du skrive ditt fulle navn, fødselsdato, adresse og hvilket år du sist tok eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.

Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker. 

Vitnemål

  • Du kan få tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen.
  • Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål.

Les mer om hvordan du kan få tilsendt vitnemål