Til innhold
Privatisteksamen

Kompetansebevis og vitnemål

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole.

Når trenger du kompetansebevis?

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen. Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve

Privatister som er elev på offentlig skole i Oslo

Er du elev ved en offentlig videregående skole i Oslo, har skolen tilgang til alle karakterene du har fått på privatisteksamen i Oslo. Kontakt skolen din ved spørsmål om dokumentasjon. Privatistkontoret sender ikke kompetansebevis til deg.

Alle andre privatister

Trenger du kompetansebevis etter eksamen?

Kompetansebevis sendes hvert semester til alle som har bestått privatisteksamen og som ikke er elev ved en offentlig videregående skole i Oslo. Du trenger ikke å bestille kompetansebevis. På kompetansebeviset står alle fag du har tatt eksamen i ved Privatistkontoret i Oslo.

Kompetansebeviset sendes i posten i slutten av juni for vårsemesteret, og i midten av januar for høstsemesteret. Du må derfor sjekke / oppdatere adressen i PrivatistWeb slik at ditt kompetansebevis kommer til adressen du ønsker. Fristen for å oppdatere adressen er 1.desember (høst) og 1.juni (vår). 

Kompetansebevis er et verdidokument og må derfor sendes per post. Det er ikke mulig å få tilsendt kompetansebevis elektronisk eller via e-post.

Trenger du kompetansebevis på engelsk?

Send oss en e-post for å få kompetansebeviset på engelsk.

Trenger du kompetansebevis og har ikke tatt eksamen dette semesteret?

Send oss en e-post for å få kompetansebevis selv om du ikke har tatt eksamen dette semesteret. Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker. 

Vitnemål

  • Du kan få tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen.
  • Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål.

Les mer om hvordan du kan få tilsendt vitnemål