Privatisteksamen

Kompetansebevis og vitnemål

Hei! Vil du hjelpe til med å gjøre nettstedet enda bedre?

Vi ønsker å måle brukervennligheten på nettsidene. Alt du trenger å gjøre er å finne frem til informasjon på sidene. Testen er anonym og tar noen minutter.

Karakterer høsten 2020

Karakterer for skriftlig privatisteksamen høsten 2020 er nå tilgjengelige i PrivatistWeb under "Mine eksamener". Karakteren 2 til 6 er bestått.

Oppmeldingsfristen til privatisteksamen er 01. februar

Meld deg opp på privatistweb.no.

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole.

Når trenger du kompetansebevis?

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen. Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve

Privatister som er elev på offentlig skole i Oslo

Din skole har ansvar for å utstede dokumentasjon til deg. Skolen har tilgang til alle karakter du har oppnådd som privatist i Oslo, og privatistkontoret sender ikke kompetansebevis til deg. Ta kontakt med skolen din for spørsmål om dokumentasjon eller vitnemål.

Alle andre privatister

Hvem får kompetansebevis i posten?

Kompetansebevis sendes hvert semester til alle som har bestått privatisteksamen og som ikke er elev ved en offentlig videregående skole i Oslo. Du trenger ikke å bestille kompetansebevis. På kompetansebeviset står alle fag du har tatt eksamen i ved Privatistkontoret i Oslo.

Kompetansebeviset sendes i posten i slutten av juni for vårsemesteret, og i midten av januar for høstsemesteret. Du må derfor sjekke / oppdatere adressen i PrivatistWeb slik at ditt kompetansebevis kommer til adressen du ønsker. Fristen for å oppdatere adressen er 1.desember (høst) og 1.juni (vår). 

Kompetansebevis er et verdidokument og må sendes per post. Det er ikke mulig å få tilsendt kompetansebevis elektronisk eller via e-post.

Trenger du kompetansebevis på engelsk?

Send oss en e-post for å få kompetansebeviset på engelsk. Merk e-posten med "til Privatistkontoret".

Trenger du kompetansebevis og har ikke tatt eksamen dette semesteret?

Send oss en e-post for å få kompetansebevis selv om du ikke har tatt eksamen dette semesteret. Merk e-posten med "til Privatistkontoret". Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker. 

Vitnemål

  • Du kan få tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen.
  • Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål.

Les mer om hvordan du kan få tilsendt vitnemål