Til innhold

Kompetansebevis og vitnemål

Frist for å bestille kompetansebevis

  • 1. juni for vårsemesteret (hvis du trenger kompetansebevis innen innsendingsfristen til Samordna opptak 1. juli).
  • 1. desember for høstsemesteret.

Hva er kompetansebevis?

Kompetansebevis er en offisiell dokumentasjon for gjennomgått opplæring/avlagt eksamen i et eller flere fag innen videregående opplæring. Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen.

På kompetansebeviset vil fag du har tatt i Kunnskapsløftet ved Privatistkontoret i Oslo, være med. 

Hvem trenger kompetansebevis?

Alle karakterer vil vises på PrivatistWeb etter sensuren under "Mine eksamener".

Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole utenfor Oslo
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve. 

Slik bestiller du kompetansebevis

Er du elev i Oslo nå eller har du tidligere vært det?

Er du elev ved en offentlig videregående skole i Oslo (Osloskolen) nå, har skolen tilgang til karakterene dine som du har tatt som privatist i Oslo. Du må kontakte egen skole for informasjon om når de skriver ut kompetansebevis/vitnemål for deg.

Har du tidligere vært elev ved en offentlig videregående skole i Oslo på Vg3 eller Vg4, er det også din tidligere skole som skal skrive ut nytt kompetansebevis/vitnemål. Ta kontakt med skolen i god tid for bestilling av dokumentasjonen. 

Trenger du kompetansebevis etter eksamen?

Du bestiller kompetansebevis i PrivatistWeb under personopplysninger. Svar på spørsmål 3 og 4.

Frist for å bestille kompetansebevis for privatister inneværende skoleår er innen 1. juni (vår) og 1. desember (høst). Kompetansebeviset blir sendt i slutten av juni (vår) og medio januar (høst) til adressen du har registrert innen fristen.

Trenger du kompetansebevis og ikke har eksamen dette semesteret?

Send e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no som inneholder fødselsdato, fullt navn, nåværende adresse og hvilket semester du avla siste eksamen som privatist. Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker.

Få kompetansebevis på annet språk

  • Kompetansebevis på engelsk kan du få ved å presisere dette i bestillingen.
  • Trenger du kompetansebevis på andre fremmedspråk enn engelsk, må du gå til godkjent oversetter.

Vitnemål

Les mer om hvordan du kan få tilsendt nytt vitnemål.

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO