Til innhold
Privatisteksamen

Kompetansebevis og vitnemål

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole.

Når trenger du kompetansebevis?

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen. Du trenger kompetansebevis når

  • du skal søke høyere utdanning
  • du har privatistkarakterer som du vil ha med på et nytt vitnemål fra din tidligere videregående skole
  • du skal dokumentere bestått teorifag før oppmelding til praktisk fag-/svenneprøve

Privatister som er elev på offentlig skole i Oslo

Din skole har ansvar for å utstede dokumentasjon til deg. Skolen har tilgang til alle karakter du har oppnådd som privatist i Oslo, og privatistkontoret sender ikke kompetansebevis til deg. Ta kontakt med skolen din for spørsmål om dokumentasjon eller vitnemål.

Alle andre privatister

Hvem får kompetansebevis i posten?

Kompetansebevis sendes hvert semester til alle som har bestått privatisteksamen og som ikke er elev ved en offentlig videregående skole i Oslo. Du trenger ikke å bestille kompetansebevis. På kompetansebeviset står alle fag du har tatt eksamen i ved Privatistkontoret i Oslo.

Kompetansebeviset sendes i posten i slutten av juni for vårsemesteret, og i midten av januar for høstsemesteret. Du må derfor sjekke / oppdatere adressen i PrivatistWeb slik at ditt kompetansebevis kommer til adressen du ønsker. Fristen for å oppdatere adressen er 1.desember (høst) og 1.juni (vår). 

Kompetansebevis er et verdidokument og må sendes per post. Det er ikke mulig å få tilsendt kompetansebevis elektronisk eller via e-post.

Trenger du kompetansebevis på engelsk?

Send oss en e-post for å få kompetansebeviset på engelsk. Merk e-posten med "til Privatistkontoret".

Trenger du kompetansebevis og har ikke tatt eksamen dette semesteret?

Send oss en e-post for å få kompetansebevis selv om du ikke har tatt eksamen dette semesteret. Merk e-posten med "til Privatistkontoret". Du vil vanligvis få kompetansebeviset tilsendt i løpet av tre uker. 

Vitnemål

  • Du kan få tilsendt nytt vitnemål etter at du har tatt privatisteksamen.
  • Ønsker du kopi av vitnemål må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra eller bestille digitalt vitnemål.

Les mer om hvordan du kan få tilsendt vitnemål

Oppmelding til eksamen våren 2020

Oppmeldingsperioden for våren 2020 er fra 15 januar til og med 01 februar. Oppmeldingen gjøres i PrivatistWeb. Fristen for å søke om særskilt tilrettelegging og sende inn dokumentasjon er til og med 01 februar.