Til innhold
Eksamen og elevvurdering

Vitnemål

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det er mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Vitnemål dokumenterer fullført grunnskoleopplæring, eller fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse.

Få nytt vitnemål etter at du har tatt opp fag

For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten.

For privatister som ikke tidligere har oppfylt krava til vitnemål, er det den fylkeskommunen der privatisten sist fikk standpunktkarakter i et fag, som skal skrive ut vitnemålet.

For privatister som ikke tidligere har fått standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag i en skole godkjent etter privatskolelova, kan Privatistkontoret skrive ut vitnemålet.

Finn kontaktinformasjon til skolen.

Få kopi av vitnemål

Ta kontakt med skolen du har vitnemål fra. Finn kontaktinformasjon til skolen.

Elektronisk vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere kan du ha elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Finn elektronisk vitnemål.

Få vitnemål på annet språk

 • Engelsk utskrift kan du få skrevet ut på skolen eller eksamenskontoret som skrev ut det opprinnelige vitnemålet ditt.
 • Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må vedkommende gå til godkjent translatør.

Finn kontaktinformasjon til skolen.

Finn kontaktinformasjon til privatistkontoret.

Få vitnemål fra nedlagt skole

Dersom du trenger vitnemål, og skolen du gikk på er nedlagt, kan du finne ut hvilken skole du må henvende deg til i listen nedenfor.

 • Berg vgs: Blindern vgs
 • Bredtvet vgs: Nydalen vgs
 • Fagerborg vgs: Blindern vgs
 • Grefsen vgs: Nydalen vgs
 • Manglerud vgs: Edvard Munch vgs
 • Nordstrand vgs: Kongshavn vgs
 • Sandaker vgs: Nydalen vgs
 • Sofienberg vgs: Hersleb vgs
 • Sogn vgs: Kuben vgs
 • Gran skole: Granstangen skole
 • Haugen skole: Granstangen skole
 • Ila skole: Fagerborg skole
 • Hovin skole: Fyrstikkalleen skole
 • Ammerud skole: Apalløkka skole
 • Sofienberg tekniske fagskole: fagskolen@ude.oslo.kommune.no
 • Hersleb skole: Frydenberg skole

Finn kontaktinformasjon til skolen.

Ønsker du vitnemål fra andre skoler som er nedlagt må du ta kontakt med Utdanningsadministrasjonen.

Innsyn i vitnemål og karakterutskrift

Ønsker du vitnemål mer enn 25 år etter at du har gått ut av skolen må du ta kontakt med Byarkivet. Les om innsyn i vitnemål og karakterutskrift.

Kontakt Utdanningsadministrasjonen

Utdanningsadministrasjonen

Telefon: 21 80 21 80
E-post:

Besøksadresse
Grensesvingen 6

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO