Vitnemål og kompetansebevis etter fagopplæring

Vitnemål eller kompetansebevis utstedes etter at læretiden er gjennomført, og prøven er avlagt.

Vitnemål og kompetansebevis etter fagopplæringen gjelder for lærlinger, elever i Vg3, fagbrev på jobb-kandidater, lærekandidater, praksisbrevkandidater.

Det er ikke mulig å få vitnemål, kompetansebevis tilsendt som e-post.

Vitnemål

Vitnemål utstedes av avdeling for fagopplæring for de som har:

  • fullført læretida og bestått fag-/svenneprøve som lærling eller elev

Kompetansebevis

Kompetansebevis utstedes av avdeling for fagopplæring for de som har:

  • bestått fag-/svenneprøve som praksiskandidat
  • bestått fag-/svenneprøve som fagbrev på jobb-kandidat
  • bestått fag-/svenneprøve som modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)
  • bestått kompetanseprøve som lærekandidat
  • bestått praksisbrevprøve som praksisbrevkandidat
  • fullført læretida, men avsluttet læreforholdet uten fag-/svenneprøve
  • fullført læretida, men som ikke har bestått fag-/svenneprøven etter to forsøk
  • avsluttet læreforholdet før utløpet av læretida

Les om kompetansebevis og vitnemål etter privatisteksamen