Til innhold
Privatisteksamen

Finn ut hvilke eksamener du trenger

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Før du melder deg opp til privatisteksamen må du vite hvilke fag du skal melde deg opp i, og ha riktig fagkode til faget.

Finn fagkoden for faget for å melde deg opp til eksamen

Du søker opp faget ved hjelp av fagkode eller ved å skrive inn en del av fagnavnet. Gå til udir.no for å finne fagkodene for de ulike fagene. Den må du ha klar før du melder deg opp til eksamen i PrivatistWeb.

Er du 23 år og kan dokumentere 5 års skolegang, studier eller yrkespraksis?

Da kan du få studiekompetanse og søke høyere utdanning selv om du ikke har vitnemål.

Lurer du på hvilke fag du trenger i de ulike utdanningsprogrammene?

Du får vitnemål når du har fullført og bestått alle fag som inngår i et godkjent opplæringsløp.

​Privatistfag som krever to eksamener

I noen fag må du ta både en skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen for å få godkjent faget:

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer

På Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider finner du en oversikt over de ulike utdanningsprogrammene og hvilke eksamener du trenger for å få løpet godkjent. 

Se oversikt over privatistordning i yrkesfag.

Fra høsten 2020 blir det nye læreplaner for utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag. Se de nye læreplanene for Vg1 yrkesfag. 

Skal du melde deg opp i tverrfaglig praktisk eksamen? 

Hvis du skal ta tverrfaglig praktisk eksamen, må du kunne dokumentere at du har bestått eller er oppmeldt til underliggende programfag som privatist eller elev. Informasjon om hvilke fag du må dokumentere finner du ved å klikke på faget i PrivatistWeb. Du må sende dokumentasjon til Privatistkontoret innen oppmeldingsfristen. Merk henvendelsen med "til Privatistkontoret".

Gyldig dokumentasjon må inneholde navn, fødselsdato og fagkoder, og være bekreftet av skolen eller privatistordningen i fylket der du har bestått eller er meldt opp til underliggende programfag. Kandidater som ikke kan dokumentere underliggende fag blir meldt av tverrfaglig praktisk eksamen.

Det er ikke nødvendig å sende dokumentasjon på underliggende fag dersom du har tatt eller skal ta alle programfagene i regi av Osloskolen/ Privatistkontoret i Oslo.

Kandidater som er meldt opp til en ren praktisk eksamen skal ikke dokumentere underliggende fag.

Er du praksiskandidat?

Ønsker du å ta fag eller svenneprøve med yrkespraksis? Da må du ta teorieksamen ved Privatistkontoret før du kan melde deg til den praktiske prøven. Slik tar du fagbrev som praksiskandidat.

Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen for språklige minoriteter hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid i Norge på det tidspunktet de tar eksamen i faget første gang. 

Fagkodene er NOR1405/NOR1406 (studiespesialisering), NOR1408/NOR1409 (yrkesfag) og NOR1410/NOR1411 (påbygg). Bestått fag krever bestått både skriftlig og muntlig. Du behøver ikke å ta skriftlig og muntlig eksamen samme semester.

Fra 2019 må alle som tidligere har tatt eksamen i NOR1045/NOR1049 og som ønsker å forbedre resultatet, ta både skriftlig og muntlig eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Hvordan melder du deg opp som privatist i Oslo?

Les om hvordan du melder deg opp til privatisteksamen i Oslo.