Finn ut hvilke eksamener du trenger

Før du melder deg opp til privatisteksamen må du vite hvilke fag du skal melde deg opp i, og ha riktig fagkode til faget.

Finn fagkoden for faget for å melde deg opp til eksamen

Du søker opp faget ved hjelp av fagkode eller ved å skrive inn en del av fagnavnet. Gå til udir.no for å finne fagkodene for de ulike fagene. Den må du ha klar før du melder deg opp til eksamen i Privatistportalen.

Er du 23 år og kan dokumentere 5 års skolegang, studier eller yrkespraksis?

Da kan du få studiekompetanse og søke høyere utdanning selv om du ikke har vitnemål.

Lurer du på hvilke fag du trenger i de ulike utdanningsprogrammene?

Du får vitnemål når du har fullført og bestått alle fag som inngår i et godkjent opplæringsløp. Finn oversikt over fagene som inngår i de ulike utdanningsprogrammene og programområdene på vilbli.no

​Privatistfag som krever flere eksamener

I noen fag må du ta både en skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen for å få godkjent faget:

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer

På udir.no finner du en oversikt over de ulike utdanningsprogrammene og hvilke eksamener du trenger for å få løpet godkjent. Se oversikt over privatistordning i yrkesfag.

Se de nye læreplanene for Vg1 og Vg2 yrkesfag (gjeldende fra 2020).

Er du praksiskandidat?

Ønsker du å ta fag eller svenneprøve med yrkespraksis? Da må du ta teorieksamen ved Privatistkontoret før du kan melde deg til den praktiske prøven. Slik tar du fagbrev som praksiskandidat.

Fremmedspråk for privatister

Les mer om eksamensordningen i fremmedspråk for privatister.

Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen for språklige minoriteter hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid i Norge på det tidspunktet de tar eksamen i faget første gang jf. forskrift til opplæringsloven §1-17.

 • Studieforberedende utdanningsprogram
  • Fagkode NOR1420 (skriftlig)
  • Fagkode NOR1421 (muntlig)
 • Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Fagkode NOR1418 (skriftlig)
  • Fagkode NOR1419 (muntlig)
 • Påbygging til generell studiekompetanse
  • Fagkode NOR1422 (skriftlig)
  • Fagkode NOR1423 (muntlig)

Bestått fag krever bestått både skriftlig og muntlig. Du behøver ikke å ta skriftlig og muntlig eksamen samme semester.

Fra 2019 må alle som tidligere har tatt eksamen i NOR1045/NOR1049 og som ønsker å forbedre resultatet, ta både skriftlig og muntlig eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Hvordan melder du deg opp som privatist i Oslo?

Les om hvordan du melder deg opp til privatisteksamen i Oslo.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her?

Hvis du har spørsmål som du ikke finner svar på her kan du ta kontakt med Privatistkontoret i vårt kontaktskjema.

Privatistkontoret kan ikke svare på spørsmål om fagvalg på telefon.