Meld deg opp til privatisteksamen

Les om hvem som kan melde seg opp til privatisteksamen i Oslo, hva det koster, og hva du må tenke på når du melder deg opp som privatist.

Hvem kan ta privatisteksamen i Oslo?

Du må bo eller følge opplæring i Oslo for å melde deg til eksamen ved Privatistkontoret i Oslo. Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen i flere fylker samme semester.

​Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag som du er elev i. Som elev i videregående skole må du ta kontakt med skolen din, for å få oversikt over mulige eksamenskollisjoner før du melder deg til privatisteksamen.

Du må ha gyldig legitimasjon til eksamen.

Hva koster det?

  • Nytt / ikke bestått fag 1 305 kroner
  • Forbedring av bestått fag 2 611 kroner

​Prisene er oppgitt for 2024 og er like i hele landet.

Hvilke fag trenger du?

Før du melder deg opp til eksamen i Privatistportalen må du vite fagkodene for fagene du ønsker å ta eksamen i. Finn ut hvilke eksamener du trenger, og hvilken fagkode de har.

Når og hvordan kan jeg melde meg opp til privatisteksamen?

Du melder deg opp via Privatistportalen

  • fra og med 1. september til og med 15. september for høstsemesteret
  • fra og med 15. januar til og med 1. februar for vårsemesteret

Slik melder du deg opp

  • logge deg inn på Privatistportalen via ID-porten
  • registrere oppmelding i fag
  • betale eksamensavgift

Når du har meldt deg opp i et fag, kan du ikke endre til et annet fylke.

Oppmeldingen er ikke gyldig før eksamensavgiften er betalt, og du må betale før fristen for oppmelding går ut. Du betaler i Privatistportalen.

Hvis du har spørsmål om eller utfordringer med oppmelding til privatisteksamen, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema (logg inn).

Meld deg opp til privatiskeksamen (Privatistportalen)

Er det spesielle forhold Privatistkontoret må være klar over i forbindelse med din eksamensgjennomføring, må du kontakte oss innen oppmeldingsfristen. Det gjelder for eksempel digital blodsukkermåler ved skriftlig eksamen, rullestol, førerhund, personlig assistent, tegnspråktolk og lignende.

For lærlinger som skal ta privatisteksamen

Lærlinger som har en gyldig lærekontrakt ved en godkjent lærebedrift i Oslo, har rett på gratis avsluttende privatisteksamen. Hvis du søker opp faget i Privatistportalen, vil du kunne se på informasjonen om det er et lærlingfag. Melder du deg opp som privatist i andre fag, må du betale som alle andre privatister.

Ved oppmelding i Privatistportalen må du aktivt krysse av for at du er lærling, og du er selv ansvarlig for å oppgi riktig organisasjonsnummer til lærebedriften eller til opplæringskontoret ditt. Privatistkontoret utfører en kontroll av oppmeldingene i lærlingfagene. Om du legger inn feil organisasjonsnummer, eller ikke har en gyldig lærekontrakt, risikerer du å bli meldt av privatisteksamen.

Toppidrett

Ved oppmelding til eksamen i toppidrett, velger du selv hvilken idrett du skal ha eksamen i. Du må innen oppmeldingsfristen sende beskjed til Privatistkontoret om hvilken idrett du har valgt. Vennligst oppgi hvilken fagkode det gjelder i meldingen din. Du finner kontaktinfo her.

Skal du melde deg opp i tverrfaglig praktisk eksamen?

Vi anbefaler at du er godt kjent med og har kompetanse i de skriftlige programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen, da tverrfaglig praktisk eksamen tar utgangspunkt i disse. Vi anbefaler derfor at du melder seg opp til tverrfaglig praktisk til slutt.

Informasjon om hvilke programfag som tilhører den tverrfaglig praktiske eksamenen, finner du på faget når du melder deg opp i Privatistportalen.

Informasjon om privatisteksamen i fremmedspråk I+II

Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. For å avlegge privatisteksamen i fremmedspråk nivå I+II, må du fra tidligere ha standpunktkarakter som elev i faget. Du kan bli bedt om å dokumentere dette med vitnemål eller kompetansebevis.

Meld deg av eksamen

Det er mulig å melde seg av privatisteksamen dersom du ikke ønsker å ta eksamen likevel.

Slik melder du deg av

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema og skriv fagkode for eksamenen du ønsker å melde deg av.

Kan jeg få refundert eksamensavgiften?

Hvis du melder deg av før oppmeldingsfristens utløp, vil vi refundere eksamensavgiften. Ved avmelding etter fristen 15. september (høst) eller 1. februar (vår) blir ikke eksamensavgiften refundert.

Fravær på eksamensdagen

Les om fravær på eksamensdagen