Meld deg opp til privatisteksamen

Eksamensplanen med informasjon om dato, tid og sted for vårens eksamener er nå tilgjengelig på Min Side i PrivatistWeb.

Eksamensplanen kan endre seg som følge av covid-19. Blir din eksamen avlyst sender vi deg informasjon så snart som mulig. Du kan ikke endre fagkode, eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Les om hvem som kan melde seg opp til privatisteksamen i Oslo, hva det koster, og hva du må tenke på når du melder deg opp som privatist.

Hvem kan ta privatisteksamen i Oslo?

Du må bo eller følge opplæring i Oslo for å melde deg til eksamen ved Privatistkontoret i Oslo. Eksamensdatoer koordineres ikke mellom fylker. Vi anbefaler at du melder deg opp til alle eksamener samme semester i samme fylke.

​Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag mens du har det på videregående. Som elev i videregående skole må du ta kontakt med skolen din for å få oversikt over mulige eksamenskollisjoner før du melder deg til privatisteksamen.

Hva koster det?

  • Nytt / ikke bestått fag 1186 kroner
  • Forbedring av bestått fag 2373 kroner

​Prisene er oppgitt for 2021 og er like i hele landet.

Hvilke fag trenger du?

Før du melder deg opp til eksamen i PrivatistWeb må du vite fagkodene for fagene du ønsker å ta eksamen i. Finn ut hvilke eksamener du trenger, og hva slags fagkode de har.

Når og hvordan kan jeg melde meg opp til privatisteksamen?

Du melder deg opp via PrivatistWeb

  • fra og med 01. september til og med 15. september for høstsemesteret
  • fra og med 15. januar til og med 01. februar for vårsemesteret

Har du tidligere tatt privatisteksamen i et annet fylke må du lage en ny bruker og velge “jeg er ny bruker”. Husk å velge fylke “Oslo kommune”.

Oppmeldingen er gyldig når du har betalt. Da står oppmeldingen som “aktiv” på Min Side i PrivatistWeb.

 

 
 

 

Er det spesielle forhold Privatistkontoret må være klar over i forbindelse med din eksamensgjennomføring, må du kontakte oss innen oppmeldingsfristen. Det gjelder for eksempel hjelpemidler til funksjonsnedsettelse som rullestol, førerhund, personlig assistent, tegnspråktolk og lignende.

Ønsker du egen faglærer som eksaminator?

Følger du kurs i studieforberedende utdanningsprogram ved en privat kurstilbyder kan du be om å få egen faglærer som eksaminator ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Du har ikke krav på å få faglærer som eksaminator, men ta kontakt med skolen din før oppmeldingsfristen. Da vil du få en faglærerkode som skal registeres i PrivatistWeb innen oppmeldingsfristen.

For lærlinger som skal ta privatisteksamen

Lærlinger har rett på gratis privatisteksamen i avsluttende eksamen med kodene 3102, 3030, 4030, 3002, 4002 og 3112. Melder du deg opp som privatist i andre fag, må du betale som alle andre privatister.
 
Ved oppmelding i PrivatistWeb må du aktivt krysse av for at du er lærling, og du må oppgi rett organisasjonsnummer til lærebedriften eller til opplæringskontoret ditt i skjemaet. Om du legger inn feil organisasjonsnummer, kommer du til å få regning i posten for oppmeldingsgebyret. Det er derfor viktig at du sjekker to ganger at du har skrevet rett.

Meld deg av eksamen

Det er mulig å melde seg av privatisteksamen dersom du ikke ønsker å ta eksamen likevel.

Slik melder du deg av

Send oss en e-post med:

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • fagkode for eksamenen du ønsker å melde deg av

Merk e-posten med "til Privatistkontoret" og send til: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Kan jeg få tilbake pengene?

Hvis du melder deg av før oppmeldingsfristens utløp, vil vi refundere pengene. Ved avmelding etter fristen 15.september (høst) eller 1.februar (vår) blir ikke eksamensavgiften refundert.

Fravær på eksamensdagen