Meld deg opp til privatisteksamen

Les om hvem som kan melde seg opp til privatisteksamen i Oslo, hva det koster, og hva du må tenke på når du melder deg opp som privatist.

Hvem kan ta privatisteksamen i Oslo?

Du må bo eller følge opplæring i Oslo for å melde deg til eksamen ved Privatistkontoret i Oslo. Eksamensdatoer koordineres ikke mellom fylker. Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen i flere fylker samme semester.

​Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag mens du har det på videregående. Som elev i videregående skole må du ta kontakt med skolen din for å få oversikt over mulige eksamenskollisjoner før du melder deg til privatisteksamen.

Hva koster det?

  • Nytt / ikke bestått fag 1186 kroner
  • Forbedring av bestått fag 2373 kroner

​Prisene er oppgitt for 2021 og er like i hele landet.

Hvilke fag trenger du?

Før du melder deg opp til eksamen i Privatistportalen må du vite fagkodene for fagene du ønsker å ta eksamen i. Finn ut hvilke eksamener du trenger, og hva slags fagkode de har.

Når og hvordan kan jeg melde meg opp til privatisteksamen?

Du melder deg opp via Privatistportalen:

  • fra og med 01. september til og med 15. september for høstsemesteret
  • fra og med 15. januar til og med 01. februar for vårsemesteret

For å melde deg opp må du:

  • logge deg inn på Privatistportalen via ID-porten
  • registrere oppmelding i fag
  • betale eksamensavgift

Nettleserne Chrome og Edge er anbefalt. Du bør ikke bruke mobiltelefon for å melde deg opp.

Husk å velge fylke "Oslo kommune" i Privatistportalen. Når du har meldt deg opp i et fag, kan du ikke endre til et annet fylke. Da vil fylket du har valgt, være eneste gyldige fylke for deg i Privatistportalen denne oppmeldingsperioden.

Oppmeldingen er ikke gyldig før eksamensavgiften er betalt, og du må betale før fristen for oppmelding går ut. Du betaler via den nettbaserte betalingsløsningen på PrivatistPortalen.

Hvis du har spørsmål om eller utfordringer med oppmelding til privatisteksamen, kan du ta kontakt med privatistkontoret på postmottak@osloskolen.no.

 

Er det spesielle forhold Privatistkontoret må være klar over i forbindelse med din eksamensgjennomføring, må du kontakte oss innen oppmeldingsfristen. Det gjelder for eksempel hjelpemidler til funksjonsnedsettelse som rullestol, førerhund, personlig assistent, tegnspråktolk og lignende.

For lærlinger som skal ta privatisteksamen

Lærlinger har rett på gratis privatisteksamen i avsluttende eksamen med kodene 3102, 3030, 4030, 3002, 4002 og 3112. Melder du deg opp som privatist i andre fag, må du betale som alle andre privatister.

Ved oppmelding i Privatistportalen må du aktivt krysse av for at du er lærling, og du må oppgi rett organisasjonsnummer til lærebedriften eller til opplæringskontoret ditt i skjemaet. Om du legger inn feil organisasjonsnummer, risikerer du å bli avmeldt av privatisteksamen eller kommer du til å få din oppmelding slettet. Det er derfor viktig at du sjekker to ganger at du har skrevet rett.

Kroppsøving, toppidrett og treningsledelse

Ved oppmelding til eksamen i kroppsøving må du sende en e-post til Privatistkontoret der du velger en av idrettene basketball, dans, fotball eller innebandy til første del av eksamen, ellers vil du bli plassert på en av disse idrettene.

Ved oppmelding til eksamen i toppidrett eller treningsledelse, velger du selv hvilken idrett du skal ha eksamen i. Du må sende Privatistkontoret en e-post om hvilken idrett du har valgt.

E-posten må inneholde fullt navn, fødselsdato, og hvilken eksamen det gjelder. Du må sende e-posten innen oppmeldingsfristen. Merk den med "til Privatistkontoret".

Kontakt Privatistkontoret

Skal du melde deg opp i tverrfaglig praktisk eksamen? 

Hvis du skal ta tverrfaglig praktisk eksamen, må du kunne dokumentere at du har bestått eller er oppmeldt til underliggende programfag som privatist eller elev. Informasjon om hvilke fag du må dokumentere finner du på faget når du melder deg opp i Privatistportalen.

Du må sende dokumentasjon til Privatistkontoret innen oppmeldingsfristen. Merk henvendelsen med "til Privatistkontoret".

Gyldig dokumentasjon må inneholde navn, fødselsdato og fagkoder, og være bekreftet av skolen eller privatistordningen i fylket der du har bestått eller er meldt opp til underliggende programfag. Kandidater som ikke kan dokumentere underliggende fag blir meldt av tverrfaglig praktisk eksamen.

Det er ikke nødvendig å sende dokumentasjon på underliggende fag dersom du har tatt eller skal ta alle programfagene i regi av Osloskolen/ Privatistkontoret i Oslo.

Kandidater som er meldt opp til praktisk eksamen i et programfag skal ikke dokumentere underliggende fag.

Informasjon om privatisteksamen i fremmedspråk I+II

Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. For å avlegge privatisteksamen i fremmedspråk nivå I+II må du fra tidligere ha standpunktkarakter som elev i faget. Du må kunne dokumentere dette med vitnemål eller kompetansebevis.

Meld deg av eksamen

Det er mulig å melde seg av privatisteksamen dersom du ikke ønsker å ta eksamen likevel.

Slik melder du deg av

Send oss en e-post med:

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • fagkode for eksamenen du ønsker å melde deg av

Merk e-posten med "til Privatistkontoret" og send til: postmottak@osloskolen.no 

Kan jeg få tilbake pengene?

Hvis du melder deg av før oppmeldingsfristens utløp, vil vi refundere pengene. Ved avmelding etter fristen 15.september (høst) eller 1.februar (vår) blir ikke eksamensavgiften refundert.

Fravær på eksamensdagen