Til innhold

Meld deg opp til privatisteksamen

Frist for å melde seg opp

Du melder deg til privatisteksamen i periodene:

 • fra og med 15. januar til og med 1. februar for våreksamen
 • fra og med 25. august til og med 15. september for høsteksamen

Hva koster det?

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Prisene er oppgitt for 2018.

 • Nytt/ikke bestått fag 1084 kroner
 • Forbedring av bestått fag 2170 kroner

Du betaler oppmeldingen i PrivatistWeb. For at oppmeldingen skal være gyldig, må du betale innen oppmeldingsfristens utløp. Etter betaling vil oppmeldingen stå som aktiv på Min Side i PrivatistWeb. 

Krav til oppmelding i fag i videregående opplæring

 • Du kan melde deg opp til privatisteksamen i alle fag på videregående nivå to ganger i året. Du må bo eller følge opplæring i Oslo for å melde deg til eksamen ved Privatistkontoret i Oslo.
 • Oppmeldingen er ikke gyldig før eksamensavgiften er betalt.
 • Du kan ikke melde deg til privatisteksamen i fag du har som elev på oppmeldingstidspunktet.
 • Er du elev i videregående skole, må du ta kontakt med skolen din for å få oversikt over mulige eksamenskollisjoner med fag du kan trekkes ut til eksamen i som elev.
 • Det er ikke tillatt å melde seg til eksamen i samme fag flere steder i samme semester. 
 • Dersom du melder deg til eksamen i ulike fag i flere fylker, risikerer du eksamenskollisjon. Eksamensdatoer koordineres ikke mellom fylker.

Les vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Oslo (PDF 0,2 MB).

Hvilke fag skal du ta?

Du får vitnemål når du har fullført og bestått alle fag som inngår i et godkjent opplæringsløp.

Fagkoder til studiekompetansefagene i Kunnskapsløftet, 23-5-regelen.

I noen fag der du fikk én standpunktkarakter som elev, kreves flere privatisteksamener for å erstatte standpunktkarakteren. For eksempel gjelder dette for engelsk og fremmedspråk som fellesfag og høyeste nivå for programfagene innen realfag:

Norsk for språklige minoriteter

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge gjelder fra august 2017. Privatister kan ta eksamen etter denne læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. 

Overgangsordningen NOR1045/-NOR1049 blir avsluttet høsten 2018 for privatister. Fra 2019 må alle som tidligere har tatt eksamen i NOR1045/NOR1049 og som ønsker å forbedre resultatet, ta både skriftlig og muntlig eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer 

Eksamensordningen for programfag i yrkesfaglige utdanningsprogrammer er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen (Vg1)/tverrfaglig praktisk eksamen (Vg2 og Vg3) der de felles programfagene inngår. 
 
Følgende betingelser gjelder for å få godkjent et programområde som privatist:
 
 1. Hovedregelen er at alle fag på programområdet skal tas som privatist, det gjelder både skriftlige eksamener og tverrfaglig eksamen (muntlig-praktisk Vg1 eller praktisk Vg2 og 3). Skriftlig eksamen kan gjennomføres på ulike semestre.
 2. Skal du gjennomføre tverrfaglig eksamen, må du være oppmeldt i de underliggende skriftlige programfagene som privatist eller de må være bestått som privatist. Dokumentasjon på dette må sendes Privatistkontoret innen 15.september (høst) og 1. februar (vår).
 3. Hvis du har bestått alle fag som elev, kan du ikke forbedre enkeltfag som privatist. Har du tatt alle fag som privatist, kan du forbedre enkeltfag som privatist.
 4. Har du strøket til særskilt eksamen i et eller flere fag som elev, kan du melde deg opp i privatisteksamen i disse fagene.
Trenger du veiledning, ta kontakt med din tidligere videregående skole som er ansvarlig for å godkjenne dine fag på programområdet.

Slik melder du deg opp til privatisteksamen

Meld deg opp til privatisteksamen (PrivatistWeb)

Oppmeldingen er gyldig hvis den er betalt innen 1. februar (vår) og 15. september (høst).

Har du ikke norsk personnummer?

Dersom du ikke har norsk personnummer kan du ikke logge deg inn i PrivatistWeb. Da må du gå innom privatistkontoret for å melde deg opp.

Ønsker du å få din faglærer som eksaminator?

Følger du kurs i studieforberedende utdanningsprogram ved en privat skole, kan du be om å få din faglærer som eksaminator ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Kontakt skolen din for informasjon om oppmeldingsprosedyre og faglærerkode som skal registreres på PrivatistWeb innen oppmeldingsfristen. Til orientering er det ingen rettighet å få faglærer som eksaminator.

Eksamensdato

 • I fag med skriftlig eksamensform finner du eksamensdato på PrivatistWeb.
 • I fag med muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eller tverrfaglig-praktisk eksamensform blir eksamensdato fastsatt når eksamensplanen er klar, innen 25. oktober (høst) og 25. mars (vår).

Annen viktig informasjon

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO