Særskilt tilrettelegging av privatisteksamen

Kompetansebevis på avveie

Har du fått et kompetansebevis som tilhører en annen? Ikke åpne konvolutten, send den i retur. Legg den i en postkasse, eller lever den til Privatistkontoret.

Les om hvem som kan søke om tilrettelegging av privatisteksamen, når du må søke, og hva slags tilrettelegging du kan søke om.

Hvem kan søke?

Hvis du har behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, kan du søke om dette.

Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper.

Det er kun Privatistkontoret som kan fatte vedtak om tilrettelegging av privatisteksamen.

Du må dokumentere behovet

Dokumentasjonen må være skrevet av sakkyndig instans som må dokumentere og anbefale tiltakene du søker om.

Sakkyndig instans er for eksempel legen din, dersom det gjelder medisinske forhold, og for eksempel logoped eller PPT dersom det gjelder lese- og skrivevansker.

Du må søke og laste opp relevant dokumentasjon hvert semester.

Ta kontakt med Privatistkontoret i god tid før søknadsfristen hvis du har spørsmål eller du er usikker på hva slags dokumentasjon du må laste opp i søknaden. Henvendelser på e-post må merkes med "til Privatistkontoret" i emnefeltet.

  Hva kan du søke om?

  Du kan søke om ulike typer tilrettelegginger. Privatistkontoret tilrettelegger så langt det er mulig. 

  Eksamensformen er fastsatt i læreplanen for faget. Endring av eksamensform er en omfattende tilrettelegging som krever en grundigere dokumentasjon. Eksamensform kan ikke endres i norsk, språkfag eller fag med muntlig-praktisk eksamen.

  Eksempler på tilrettelegging

   Skriftlig eksamen

   • Utvidet tid: På 5-timers eksamen er det 60 minutter utvidet tid og på 4-timers eksamen er det 45 minutter. På todelt eksamen fordeles den utvidede tiden forholdsmessig etter varigheten på del 1 og del 2.
   • Skjermet eksamensplass.
   • Opplesning av eksamensoppgaven der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen.
   • Skrivehjelp der ingen hjelpemidler er tillatt, for eksempel del en av todelt eksamen.
   • Du kan bruke lese- og skrivestøttende programmer på din datamaskin i fag der alle hjelpemidler er tillatt. Du behøver ikke søke om dette. Du må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin. Alle enheter må være tilkoblet med ledning. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Les mer om dette: Retningslinjer for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF 0,4MB)

   Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

   • Utvidet tid: 10 minutter mer i forberedelsestiden på eksamensdagen.
   • Opplesing av eksamensoppgaven.

   Praktisk og tverrfaglig-praktisk eksamen

   Tilrettelegging må vurderes i forhold til det enkelte fag. Det er ulikheter mellom fagene

   • Utvidet tid gjelder kun på eksamensdagen, og kun i enkelte fag. 
   • Opplesing av eksamensoppgaven.

   Tilrettelegging i kroppsøving

   Det er ikke forberedelsestid i eksamen i kroppsøving, og det er derfor ikke mulig å få utvidet tid. 

   Det er i de aller fleste tilfeller mulig å tilrettelegge øvelsene på ulike måter slik at kandidaten får gjennomført eksamen.

   Opplastet dokumentasjon må inneholde konkrete tiltak for tilrettelegging. Det må listes opp øvelser som du kan eller ikke kan utføre, slik at du får vist din kompetanse i faget. Den sakkyndige må ta utgangspunkt i kompetansemålene for faget, samt retningslinjer for gjennomføring av privatisteksamen i kroppsøving i Oslo. Når Privatistkontoret har mottatt søknad og dokumentasjon, vil fagpersoner vurdere om tilretteleggingen lar seg gjennomføre, sett ut ifra de foreslåtte tiltakene og kompetansemålene i faget.

   Dersom fagpersonene vurderer at det ikke er mulig å få vist kompetanse i faget med den aktuelle tilretteleggingen, og tilstanden er varig, kan fritak fra karaktervurdering i kroppsøving vurderes. Et eventuelt fritak forutsetter at du ikke har karakter i faget fra før. Går du på videregående skole nå, må du kontakte skolen angående fritak.

   Søknadsfrist

   Søknadsfristen er den samme som oppmeldingsfristen til privatisteksamen. Sakkyndig uttalelse som anbefaler tilretteleggingen du søker om, må lastes opp i søknaden.

   Fristene er 

   • 15. september for høstsemesteret
   • 01. februar for vårsemesteret

   Slik søker du

   1. 1Du må søke og laste opp dokumentasjon hvert semester du tar eksamen
   2. 2Du må være oppmeldt i Privatistportalen i faget og ha betalt eksamensavgiften
   3. 3Fyll ut søknadsskjema og last opp dokumentasjon

    Du kommer til søknadsskjema ved å trykke her. 

    Du kan søke om tilrettelegging i flere fag i samme søknad, men kan kun søke om tilrettelegging én gang per fag.

    Kopi av søknaden din er tilgjengelig i meldingsboksen på Min side (Logg inn med elektronisk ID) på Oslo kommunes nettsider.

   Hva skjer videre?

   Du må regne med noe saksbehandlingstid. 

   Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse.

   Trenger du veiledning eller hjelp i forbindelse med søknadsprosessen?

   Har du behov for veiledning eller hjelp i forbindelse med søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Privatistkontoret