Til innhold

Fravær på eksamensdagen

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

Har du dokumentasjon på fraværet?

Dokumentert fravær på eksamensdagen gir rett til utsatt eksamen i neste eksamensperiode. Sykdom/hindringer før eksamen eller om du av ulike årsaker ikke har hatt mulighet til å forberede deg tilstrekkelig til eksamen, gir ikke rett til utsatt eksamen.

  • Du må dokumentere at du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen (dato) og at hindringen var uforutsigbar. Dokumentasjon kan være legeattest eller lignende.
  • Send personopplysninger, fødselsnummer, fagkode og eksamensdato vedlagt dokumentasjonen (originaldokument – ikke kopi) i posten innen fem -5-virkedager etter eksamensdatoen til Privatistkontoret i Oslo.
  • Du får bekreftelse på at dokumentasjonen er mottatt innen tre uker. 

Utsatt eksamen

  • Melding om at innsendt dokumentasjon gir rett til utsatt eksamen, får du i midten av januar (høsteksamen) og i slutten av juni (våreksamen).
  • Har du rett til utsatt eksamen, melder Privatistkontoret deg opp i faget neste eksamensperiode. Det vil du se på PrivatistWeb i starten av oppmeldingsperioden.
  • Har du behov for særskilt tilrettelegging på utsatt eksamen, må du søke om dette innen fristens utløp.

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Annen viktig informasjon om privatisteksamen