Fravær på eksamensdagen

Har du ikke anledning til å møte opp på eksamensdagen likevel? Hvis du kan dokumentere fraværet, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da slipper du å betale for ny eksamen.

Karakterer for våren 2024 er tilgjengelige

Karakterene for privatisteksamen våren 2024 er tilgjengelige i PrivatistPortalen. Logg inn og klikk på faget for å se karakteren. Karakteren 2 til 6 er bestått. Ønsker du å klage på karakteren? Klagefristen på skriftlig eksamen er 1. juli 2024 kl. 17:10. Du kan også levere hurtigklage for noen fag på vårsemesteret. Frist for å registrere hurtigklage er 25. juni 2024 kl. 23:59. Alle som har bestått privatisteksamen ved Privatistkontoret i Oslo får kompetansebevis tilsendt i løpet av uke 26.

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

  • Fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis
  • Du får ikke pengene tilbake
  • Hvis du ikke møter opp, kan du fortsatt melde deg opp til ny eksamen i faget senere

Har du dokumentasjon på fraværet?

Retten til utsatt eksamen er gitt i Forskrift til opplæringslova § 3- 32. Dersom du er syk eller ikke kan møte på eksamensdagen, må du fremlegge dokumentasjon på dette. Hvis du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen, kan du ha rett til utsatt eksamen.

Du må sende inn søknadsskjema med vedlagt dokumentasjon som bekrefter at hindringen på den aktuelle eksamensdatoen var uforutsigbar og at du ikke kunne lastes for fraværet.

Frist for å sende inn elektronisk søknadsskjema er 10 dager etter eksamensdatoen.

Dette gir ikke rett til utsatt eksamen

  • Sykdom/hindringer før eksamen eller mangel på forberedelse til eksamen gir ikke rett til utsatt eksamen.
  • Dersom du møter opp på skriftlig eksamen og leverer inn din besvarelse, har du ikke rett til utsatt eksamen. Da vil du få en karakter i faget.
  • Dersom du gjennomfører muntlig eksamen og får oppgitt en karakter, har du ikke rett på utsatt eksamen. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen.

Hvis du ikke har rett til utsatt eksamen og fortsatt ønsker å ta eksamen i faget, må du selv melde deg opp på nytt i Privatistportalen og betale ny eksamensavgift.

Slik søker du om utsatt eksamen

Søknad med dokumentasjon på fraværet må sendes til Privatistkontoret innen 10 dager etter eksamensdagen.

Søknad om utsatt privatisteksamen i Oslo (logg inn)

Du må legge ved dokumentasjon til søknaden

Du må laste opp dokumentasjon som bekrefter at fraværet på eksamensdagen var uforutsigbart og at du ikke kunne lastes for fraværet. Søker du utsettelse på grunn av sykdom, må du dokumentere at du var forhindret i å møte til eksamen den aktuelle datoen, men du skal ikke gi informasjon om årsaken og sykdommens art, eller andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitiv informasjon).

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden i din digitale postkasse. Normal saksbehandlingstid er omtrent 4 uker.

Dersom du får innvilget utsatt eksamen, vil Privatistkontoret melde deg opp til ny eksamen i faget i påfølgende eksamensperiode. Oppmeldingen vil være tilgjengelig i Privatistportalen fra 1. september for eksamener utsatt fra vårtermin, og 15. januar for eksamener utsatt fra høsttermin. Du trenger ikke å melde deg opp eller betale nytt eksamensgebyr.

Det er ikke anledning til å gjøre endringer på oppmeldingen til utsatt eksamen.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging ved utsatt eksamen, må du søke om dette på nytt innen oppmeldingsfristen. Les mer om særskilt tilrettelegging ved eksamen og finn søknadsskjema.

Hvis du ikke får innvilget utsatt eksamen kan du, hvis du ønsker å ta faget på nytt, melde deg opp til ny eksamen og betale eksamensgebyr.

Ønsker du å melde deg av et fag?

Finn ut hvordan du melder deg av eksamen