Fravær på eksamensdagen

Eksamensplanen med informasjon om dato, tid og sted for vårens eksamener er nå tilgjengelig på Min Side i PrivatistWeb.

Eksamensplanen kan endre seg som følge av covid-19. Blir din eksamen avlyst sender vi deg informasjon så snart som mulig. Du kan ikke endre fagkode, eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Vil du hjelpe oss med en liten test av nettsidene på Desktop/PC?

Det tar tre minutter.

Har du ikke anledning til å møte opp på eksamensdagen likevel? Hvis du kan dokumentere fraværet, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da slipper du å betale for ny eksamen.

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

  • Fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis
  • Du får ikke pengene tilbake
  • Hvis du ikke møter opp, kan du fortsatt melde deg opp til eksamen senere  

Har du dokumentasjon på fraværet?

Dersom du er syk eller ikke kan møte på eksamensdagen, må du fremlegge dokumentasjon på dette. Hvis du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da må du sende dokumentasjon som bekrefter at hindringen på denne eksamensdatoen var uforutsigbar og at du ikke kunne lastes for fraværet. Da slipper du å betale eksamensavgift på nytt. Dokumentasjon må sendes via ordinær postgang i løpet av 10 virkedager. Når vi mottar dokumentasjonen vil vi behandle saken fortløpende. Du vil motta svar i din digitale postkasse.

Sykdom/hindringer før eksamen eller mangel på forberedelse til eksamen gir ikke rett til utsatt eksamen. Hvis du ikke har rett til utsatt eksamen og fortsatt ønsker å ta eksamen i faget må du selv melde deg opp på nytt i PrivatistWeb og betale ny eksamensavgift.

Dersom du møter opp på skriftlig eksamen og leverer inn din besvarelse, har du ikke rett til utsatt eksamen. Da vil du få en karakter i faget. Dersom du gjennomfører muntlig eksamen og får oppgitt en karakter, har du ikke rett på utsatt eksamen. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen. 

Om du ikke har fått svar på søknaden om utsatt eksamen etter 3 uker, er du selv ansvarlig for å følge opp at dokumentasjonen har kommet frem.

Utsatt eksamen

Hvordan søker du om utsatt eksamen?

Frist for å sende søknad er 10 virkedager etter eksamensdatoen. Merk søknaden med "til Privatistkontoret". Har du rett til utsatt eksamen, melder Privatistkontoret deg automatisk opp i faget neste eksamensperiode. Du trenger ikke melde deg opp på nytt selv.

Send søknad per post til Privatistkontoret.

Hva må du skrive i søknaden?

Privatistkontoret trenger:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Fagkode og eksamensdato for faget du ikke fikk tatt eksamen i
  • Dokumentasjon på fraværet

Husk at dersom du har behov for tilrettelegging ved eksamen må du søke om dette på nytt innen oppmeldingsfristen. Les mer om tilrettelegging ved eksamen og finn søknadsskjema.

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Dersom du er syk på eksamensdagen må dette dokumenteres med legeerklæring.

Dersom du ikke kan møte fordi du er satt i karantene, kan du sende inn bekreftelse fra skolen eller smittesporingsteamet som informerte deg om karantenetiden. 

Dersom du ikke kan møte fordi du har symptomer på covid-19 og har bestilt covid-19-test, kan du sende inn bekreftelse på bestilt test på eksamensdagen eller dagen før.

Ønsker du å melde deg av et fag?

Finn ut hvordan du melder deg av eksamen.