Fravær på eksamensdagen

Har du ikke anledning til å møte opp på eksamensdagen likevel? Hvis du kan dokumentere fraværet, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da slipper du å betale for ny eksamen.

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

 • Fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis
 • Du får ikke pengene tilbake
 • Hvis du ikke møter opp, kan du fortsatt melde deg opp til ny eksamen i faget senere  

Har du dokumentasjon på fraværet?

Retten til utsatt eksamen er gitt i Forskrift til opplæringslova § 3- 32. Dersom du er syk eller ikke kan møte på eksamensdagen, må du fremlegge dokumentasjon på dette. Hvis du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen, kan du ha rett til utsatt eksamen.

Du må sende dokumentasjon som bekrefter at hindringen på den aktuelle eksamensdatoen var uforutsigbar og at du ikke kunne lastes for fraværet.

Hva gir ikke rett til utsatt eksamen

 • Sykdom/hindringer før eksamen eller mangel på forberedelse til eksamen gir ikke rett til utsatt eksamen.
 • Dersom du møter opp på skriftlig eksamen og leverer inn din besvarelse, har du ikke rett til utsatt eksamen. Da vil du få en karakter i faget.
 • Dersom du gjennomfører muntlig eksamen og får oppgitt en karakter, har du ikke rett på utsatt eksamen. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen. 
 • Dersom du trakk deg på grunn av sykdom etter at du hadde trukket eksamensoppgave, men før eksamen er gjennomført, må signert avviksskjema fra hovedvakten samt dokumentasjon på fraværet foreligge for å kunne ha rett til utsatt eksamen.

Hvis du ikke har rett til utsatt eksamen og fortsatt ønsker å ta eksamen i faget, må du selv melde deg opp på nytt i Privatistportalen og betale ny eksamensavgift.

Hvordan søker du om utsatt eksamen?

Søknad med dokumentasjon på fraværet må sendes til Privatistkontoret innen 10 virkedager etter eksamensdagen.

Søknad sendes til: Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Hva må du skrive i søknaden?

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Fagkode og eksamensdato for faget du ikke fikk tatt eksamen i
 • Dokumentasjon på fraværet.

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at fraværet på eksamensdagen var uforutsigbart og at du ikke kunne lastes for fraværet. Dersom du er syk på eksamensdagen, må dette dokumenteres med legeerklæring. 

Hva skjer hvis du får innvilget utsatt eksamen

Du får svar på søknaden i din digitale postkasse.

Dersom du får innvilget utsatt eksamen, vil Privatistkontoret melde deg opp til ny eksamen i faget i påfølgende eksamensperiode. Oppmeldingen vil være tilgjengelig i Privatistportalen fra 1. september for eksamener utsatt fra vårtermin, og 15. januar for eksamener utsatt fra høsttermin. Du trenger ikke å melde deg opp eller betale nytt eksamensgebyr.

Det er ikke anledning til å gjøre endringer på oppmeldingen til utsatt eksamen.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging ved utsatt eksamen, må du søke om dette på nytt innen oppmeldingsfristen. Les mer om særskilt tilrettelegging ved eksamen og finn søknadsskjema.

Hvis du ikke får innvilget utsatt eksamen kan du, hvis du ønsker å ta faget på nytt, melde deg opp til ny eksamen og betale eksamensgebyr.

Ønsker du å melde deg av et fag?

Finn ut hvordan du melder deg av eksamen.