Til innhold
Privatisteksamen

Fravær på eksamensdagen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Har du ikke anledning til å møte opp på eksamensdagen likevel? Hvis du kan dokumentere fraværet, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da slipper du å betale for ny eksamen.

Hva skjer hvis du ikke møter til eksamen?

  • Fraværet blir ikke ført på vitnemål/kompetansebevis
  • Du får ikke pengene tilbake
  • Hvis du ikke møter opp, kan du fortsatt melde deg opp til eksamen senere

Fravær i forbindelse med korona

Kandidater som har legeattest på at de har økt risiko for alvorlig Covid19 sykdom, er i isolasjon eller karantene, kan ha rett til utsatt eksamen. Om du har rett til utsatt eksamen må du dokumentere dette.        

Har du dokumentasjon på fraværet?

Hvis du ble forhindret fra å møte på eksamensdagen, kan du ha rett til utsatt eksamen. Da må du sende dokumentasjon som bekrefter at hindringen på denne eksamensdatoen var uforutsigbar og at du ikke kunne lastes for fraværet. Da slipper du å betale eksamensavgift på nytt.

Sykdom/hindringer før eksamen eller mangel på forberedelse til eksamen gir ikke rett til utsatt eksamen. Hvis du ikke har rett til utsatt eksamen og fortsatt ønsker å ta eksamen i faget må du selv melde deg opp på nytt i PrivatistWeb og betale ny eksamensavgift.

Dersom du møter opp på skriftlig eksamen og leverer inn din besvarelse, har du ikke rett til utsatt eksamen. Da vil du få en karakter i faget. Dersom du gjennomfører muntlig eksamen og får oppgitt en karakter, har du ikke rett på utsatt eksamen. Dette gjelder selv om du sender inn dokumentasjon i etterkant av eksamensgjennomføringen. 

Slik søker du om utsatt eksamen

Send søknad per post til Privatistkontoret. Fristen for å sende søknaden er fem virkedager etter eksamensdatoen. Merk søknaden med "til Privatistkontoret".

Søknaden må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Fagkode og eksamensdato for faget du ikke fikk tatt eksamen i
  • Legeattest (eller liknende). Dokumentasjonen må være et originaldokument – ikke kopi

Svar på om du har rett på utsatt eksamen får du i midten av januar for høsteksamen, og i slutten av juni for våreksamen.

Har du rett til utsatt eksamen, melder Privatistkontoret deg opp i faget neste eksamensperiode. Du trenger ikke melde deg opp på nytt selv.

Husk at dersom du har behov for tilrettelegging ved eksamen må du søke om dette på nytt innen oppmeldingsfristen. Les mer om tilrettelegging ved eksamen og finn søknadsskjema.

Ønsker du å melde deg av et fag?

Finn ut hvordan du melder deg av eksamen.