Fritak fra karaktervurdering i skriftlig sidemål

Enkelte kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Du må være oppmeldt i skriftlig hovedmål for å kunne søke om fritak.

Hvor skal du henvende deg?

 • Går du på videregående skole nå, skal du kontakte skolen din.
 • Har du vitnemål fra før, eller karakter i faget, skal du kontakte din tidligere skole.
 • Har du gått på offentlig videregående skole, men ikke fått vitnemål skal du kontakte det fylket skolen tilhører. Ligger skolen du tidligere har gått på i Oslo, skal du henvende deg til Privatistkontoret i Oslo.
 • Har du ikke gått på en offentlig videregående skole, ta kontakt med det fylket du bor i. Henvend deg til Privatistkontoret i Oslo, dersom du nå bor i Oslo.

Hvem kan søke?

 • Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • De som har problemer med å greie begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon.
 • De som ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 • Hvis du hadde fritak på ungdomsskolen, søker du om videreføring av fritak.
 • De som allerede har fritak i skriftlig sidemål på VG3, behøver ikke å søke på nytt.

Les mer om kravene i norskfaget.

Når må du søke?

 • Du søker det semesteret du er oppmeldt til privatisteksamen i skriftlig hovedmål.
 • Søknader om fritak i sidemål behandles fortløpende. Det må påregnes tid til saksbehandlingen.

Det eventuelle fritaket føres først når du har mottatt bestått karakter i skriftlig hovedmål.

Slik søker du

Du må sende en skriftlig søknad til Privatistkontoret i Oslo. Det finnes ikke et eget søknadsskjema for fritak i sidemål.

Søknaden må inneholde

 • personopplysninger
 • årsaken til at du søker om fritak
 • søknaden må være datert og signert
 • Sammen med søknaden må du sende inn relevant dokumentasjon som for eksempel:
  • Hvis du hadde fritak i grunnskolen - kopi av vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak da.
  • Hvis du kom til Norge etter skolepliktig alder - utskrift av bostedsattest som viser når du flyttet til Norge.

Søknader sendes som vanlig post til: Privatistkontoret i Oslo.

Skriv "Søknad om fritak i skriftlig sidemål" som overskrift på din søknad.

Ta kontakt med Privatistkontoret hvis du har spørsmål eller trenger veiledning.