Fritak fra karaktervurdering i skriftlig sidemål

Privatister kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Du må være oppmeldt i skriftlig hovedmål for å kunne søke om fritak.

Hvor skal du henvende deg?

 • Går du på videregående skole nå, skal du kontakte skolen din.
 • Har du gått studiespesialisering / påbygging til generell studiekompetanse og fått standpunktkarakter i norskfaget, eller du har vurdering i norsk sidemål på videregående nivå, ber vi deg om å ta kontakt med skolen.
 • Har du gått på offentlig videregående skole, men ikke fått vitnemål skal du kontakte det fylket skolen tilhører. Ligger skolen du tidligere har gått på i Oslo, skal du henvende deg til Privatistkontoret i Oslo.
 • Har du ikke gått på en offentlig videregående skole, ta kontakt med det fylket du bor i. Henvend deg til Privatistkontoret i Oslo, dersom du nå bor i Oslo.

Hvem kan søke?

Privatister kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de fyller ett av følgende krav:

 • Ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • I løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • Har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • I løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Hvis du hadde fritak på ungdomsskolen, søker du om videreføring av fritak.

Hvis du allerede har fritak i skriftlig sidemål på Vg3, behøver ikke å søke på nytt.

Les mer om kravene i norskfaget.

Når må du søke?

Du søker om fritak i norsk sidemål det semesteret du er oppmeldt som privatist i norsk skriftlig hovedmål.

Slik søker du

Du må bruke dette digitalte søknadsskjemaet for søknader om fritak fra vurderingen i skriftlig sidemål.

Du må fylle inn følgende i søknadsskjemaet:

 • Årsaken til at du søker om fritak
 • Relevant dokumentasjon. Eksempler på relevant dokumentasjon er:
  • Hvis du hadde fritak i grunnskolen – kopi av vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak da. Ved behov kan Privatistkontoret be om tilleggsdokumentasjon, for eksempel dokumentasjonen som ga grunnlag for vedtaket om fritak.
  • Hvis du kom til Norge etter skolepliktig alder – utskrift av bostedsattest som viser når du flyttet til Norge.
 • Du må oppgi om du er meldt opp til eksamen i skriftlig hovedmål og sidemål i Oslo.

Ta kontakt med Privatistkontoret hvis du har spørsmål eller trenger veiledning.

Hva skjer videre?

 • Søknader om fritak i sidemål behandles fortløpende. Det må påregnes tid til saksbehandlingen.
 • Alle som søker om fritak vil få svar på søknaden i sin digitale postkasse (for eksempel Digipost eller Altinn). Sørg derfor for at du har tilgang til denne.
 • Det eventuelle fritaket føres først på fagdokumentasjonen når du har mottatt bestått karakter i skriftlig hovedmål.