Fritak fra karaktervurdering i skriftlig sidemål

Enkelte kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Du må være oppmeldt i skriftlig hovedmål for å kunne søke om fritak.

Hvor skal du henvende deg?

 • Går du på videregående skole nå, skal du kontakte skolen din.
 • Har du vitnemål fra før, eller karakter i faget, skal du kontakte din tidligere skole.
 • Har du gått på offentlig videregående skole, men ikke fått vitnemål skal du kontakte det fylket skolen tilhører. Ligger skolen du tidligere har gått på i Oslo, skal du henvende deg til Privatistkontoret i Oslo.
 • Har du ikke gått på en offentlig videregående skole, ta kontakt med det fylket du bor i. Henvend deg til Privatistkontoret i Oslo, dersom du nå bor i Oslo.

Hvem kan søke?

 • Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • De som har problemer med å greie begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon.
 • De som ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 • Hvis du hadde fritak på ungdomsskolen, søker du om videreføring av fritak.
 • De som allerede har fritak i skriftlig sidemål på VG3, behøver ikke å søke på nytt.

Les mer om kravene i norskfaget.

Når må du søke?

 • Du søker det semesteret du er oppmeldt til privatisteksamen i skriftlig hovedmål.
 • Søknader om fritak i sidemål behandles fortløpende. Det må påregnes tid til saksbehandlingen.

Det eventuelle fritaket føres først når du har mottatt bestått karakter i skriftlig hovedmål.

Slik søker du

Du må sende en skriftlig søknad til Privatistkontoret i Oslo. Det finnes ikke et eget søknadsskjema for fritak i sidemål.

Søknaden må inneholde

 • personopplysninger
 • årsaken til at du søker om fritak
 • søknaden må være datert og signert
 • Sammen med søknaden må du sende inn relevant dokumentasjon som for eksempel:
  • Hvis du hadde fritak i grunnskolen - kopi av vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak da.
  • Hvis du kom til Norge etter skolepliktig alder - utskrift av bostedsattest som viser når du flyttet til Norge.

Søknader sendes som vanlig post til: Privatistkontoret i Oslo.

Skriv "Søknad om fritak i skriftlig sidemål" som overskrift på din søknad.

Ta kontakt med Privatistkontoret hvis du har spørsmål eller trenger veiledning. 

Eksamensplanen med informasjon om dato, tid og sted for vårens eksamener er nå tilgjengelig på Min Side i PrivatistWeb.

Eksamensplanen kan endre seg som følge av covid-19. Blir din eksamen avlyst sender vi deg informasjon så snart som mulig. Du kan ikke endre fagkode, eksamenstidspunkt eller eksamenssted.