Søk om sensoroppdrag for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Privatistkontoret i Oslo arrangerer privatisteksamen to ganger i året i alle fag på videregående nivå også i fremmedspråk uten opplæring. Dersom du ønsker å være sensor ved muntlig og og muntlig-praktisk privatisteksamen må du ta kontakt med oss innen 15. januar for vårsemesteret og 10. september for høstsemesteret.

Privatistkontoret har ansvar for å oppnevne sensorer til muntlig og muntlig-praktisk eksamensgjennomføring. Privatistkontoret tildeler sensoroppdrag etter behov for hvert semester.

Her ser du oversikt over fremmedspråk uten opplæring: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino (tagalog), hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Høsten 2023 er det spesielt behov for sensorer i følgende fag:

 • Geofag
 • Informasjonsteknologi
 • Albansk
 • Kurdisk
 • Somali

Ønsker du være sensor ved skriftlig eksamen, må du kontakte statsforvalteren.

Kvalifikasjoner

Nye sensorer skal ha

 • fagutdanning i fagene som skal sensureres/eksamineres
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • minimum to års undervisningserfaring fra videregående skole i LK06/LK20 i fagene som skal sensureres/eksamineres

For nye sensorer i fremmedspråk uten opplæring:

 • Du har universitets eller høyskoleutdanning
 • Du har praktisk-pedagogisk utdanning
 • Du er morsmålslærer, tospråklig lærer eller lærer på en videregående skole
 • Du kan sette deg inn i læreplaner for fremmedspråk og i gjeldende regelverk
 • Du bruker målspråket som morsmål og har innsikt i målspråket
 • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Generelle kvalifikasjoner:

 • Du må være kompetent PC-bruker
 • Du er pålitelig og punktlig
 • Det forutsettes at du kan både eksaminere og sensurere.

Slik søker du

For å melde din interesse, send inn kort informasjon om deg selv og hvilke fag du ønsker å sensurere via Kontaktskjema til Privatistkontoret.

Søknadsfrist

Ta kontakt med oss innen 15. januar for vårsemesteret og 10. september for høstsemesteret.

Slik gjennomføres muntlig sensur

I høstsemesteret gjennomføres alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener fra begynnelsen av november til 20. desember. I vårsemesteret gjennomføres eksamenene fra begynnelsen av april til 20. juni.

På hverdager starter oppdragene kl. 16:30. På lørdager starter oppdragene kl. 08:30 og 12:30.

Retningslinjer for sensor

Som sensor vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen, og du må kunne kommunisere med mange ulike personer og håndtere uforutsigbare situasjoner på en rolig måte.

Du må holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer i eksamenssituasjonen.

Alle sensorer har ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Les alle retningslinjer for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i Oslo (PDF)