Til innhold
Privatisteksamen

Søk om sensoroppdrag for muntlig eksamen

Slik foregår privatisteksamen våren 2020

Privatistkontoret i Oslo planlegger å gjennomføre alle privatisteksamener. Vi vil legge tilrette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Privatistkontoret i Oslo arrangerer privatisteksamen to ganger i året i alle fag på videregående nivå og i fremmedspråk uten opplæring. Dersom du ønsker å være sensor/eksaminator ved muntlig privatisteksamen må du ta kontakt med oss innen 15. januar for vårsemesteret og 10. september for høstsemesteret.

Privatistkontoret har ansvar for å oppnevne sensorer til muntlig og muntlig-praktisk eksamensgjennomføring. Privatistkontoret tildeler sensoroppdrag ut fra behov for hvert semester.

Privatistkontoret i Oslo arrangerer privatisteksamen to ganger i året i alle fag på videregående nivå og i fremmedspråk uten opplæring, som f. eks. albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino (tagalog), finsk, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, kinesisk, nederlandsk, nygresk, oromo, pashto, persisk, polsk, portugisisk, punjabi, russisk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.  

Ønsker du være sensor ved skriftlig eksamen må du kontakte fylkesmannen som har ansvar for faget du ønsker å sensurere.

Kvalifikasjoner

Nye sensorer skal normalt ha

 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • fagutdanning i fagene som skal sensureres/eksamineres
 • minimum to års undervisningserfaring fra videregående skole i Kunnskapsløftet i fagene som skal sensureres/eksamineres

For nye sensorer i fremmedspråk uten opplæring:

 • du bruker målspråket som morsmål og har innsikt i målspråket
 • du har høyskoleutdanning
 • du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • du kan sette deg inn i læreplaner for fremmedspråk og i gjeldende regelverk
 • du er morsmålslærer, tospråklig lærer eller lærer på en videregående skole
 • å ha praktisk-pedagogisk utdanning er en fordel

Generelle kvalifikasjoner:

 • Du må være kompetent PC-bruker
 • Du er pålitelig og punktlig
 • Det forutsettes at du kan både eksaminere og sensurere.

Slik søker du

For å melde din interesse, send inn kort informasjon om deg selv og hvilke fag du ønsker å sensurere på e-post til Privatistkontoret via postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Sensoroppdrag privatisteksamen".

Søknadsfrist

Ta kontakt med oss innen 15. januar for vårsemesteret og 10. september for høstsemesteret.

Slik gjennomføres muntlig sensur

I høstsemesteret gjennomføres alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener fra begynnelsen av november til 20. desember. I vårsemesteret gjennomføres eksamenene fra begynnelsen av april til 20. juni.

På hverdager starter oppdragene kl. 9:00, 13:00 og 17:00. På lørdager starter eksamen kl. 09:00 og 13:00. Eksamen i biologi, fysikk, kjemi, naturfag og fremmedspråk uten opplæring vil kun gjennomføres fra klokken 17:00 på hverdager og på dagtid på lørdager. Oppdragene varer inntil fire timer. Dette er avhengig av hvor mange kandidater som er på de enkelte oppdrag og hvor mange kandidater som møter til eksamen.

Retningslinjer for sensor/eksaminator

Som eksaminator/sensor vil du være representant for Privatistkontoret på eksamen, og du må kunne kommunisere med mange ulike personer og takle uforutsigbare situasjoner på en rolig måte.

Som eksaminator/sensor må du holde deg oppdatert på gjeldende regelverk, rutiner og læreplaner i faget. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og gir en felles forståelse for ansvar og rammer i eksamenssituasjonen.

Som eksaminator/sensor har du ansvar for å skape en positiv atmosfære under eksamen.

Les alle retningslinjer for sensorer ved muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen i Oslo (PDF)